logo gisplay

Będzie nowy statut GUGiK?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.

W odniesieniu do obowiązującego statutu (istniejącego od 2005 r.) projekt rozporządzenia przewiduje możliwość powoływania zastępców Głównego Geodety Kraju, a także zmniejszenie liczby komórek organizacyjnych GUGiK w celu usprawnienia procesu zarządzania oraz optymalizacji kosztów. Ponadto od 2018 r. zasoby CODGiK zostaną włączone do GUGiK.

Nowy statut ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Obecnie projekt skierowany został do uzgodnień międzyresortowych.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018