logo gisplay

Powiat wrocławski ma nową ortofotmapę

Powiat wrocławski ma nową ortofotmapę z 2017 r. (fot. wroSIP)W Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP została opublikowana nowa ortofotomapa opracowana na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w dniach 17-18 maja 2017 r.

GIS-owe zamówienie Gliwic

MSIP GliwicUrząd Miejski w Gliwicach ogłosił przetarg na wykonanie zdjęć lotniczych oraz sporządzenie numerycznego modelu terenu i cyfrowej ortofotomapy dla miasta.

Kolejne monografie Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Nakładem Oficyny Wydawnicza Politechniki Warszawskiej ukazała się monografia pt. "Problematyka geodezyjno-prawna w procesie ustalania stanu prawnego nieruchomości w Polsce" oraz geofelietony Zdzisława Adamczewskiego.

Ruszył Warszawski Indeks Powietrza

Warszawski Indeks PowietrzaMiasto Warszawa oraz naukowcy z Politechniki Warszawskiej stworzyli narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy stolicy zyskali dostęp informacji oraz prognoz związanych z jakością powietrza.

Pytania na uprawnienia z 2017 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował treść pytań egzaminów pisemnych na uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii przeprowadzonych w roku 2017.

Wrocław zamawia ortofotomapę

Worcławskie ZOO na ortofotmapie z 2015 r. Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu ogłosiło przetarg na wykonanie zdjęć lotniczych, aktualizację numerycznego modelu terenu (NMT) oraz opracowanie ortofotomapy dla obszaru Wrocławia.

Interaktywna Mapa Inwestycji Krakowa

Kraków ma Interaktywną Mapy Inwestycji, z której dowiemy się gdzie powstanie nowa linia tramwajowa, droga, ścieżka rowerowa czy parking.

Bielsko-Biała ma mapę zgłoszeń

Bielsko-Biała ma mapę zgłoszeńUrząd Miejski w Bielsku-Białej uruchomił nowy system dla mieszkańców umożliwiający zgłaszanie na mapie problemów związanych z infrastrukturą miejską.

Mysłowice zamwiają SIP

Urząd Miejski w Mysłowicach ogłosił przetarg na dostawę Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej oraz sprzętu i oprogramowania serwerowego.

Więcej artykułów…