logo gisplay

Zmodernizowana pod kątem fotogrametrycznym Cesna T206H już w Polsce

Do floty statków powietrznych MGGP Aero dołączyła właśnie Cessna T206H po swoim dziewiczym locie przez Atlantyk. Trasa lotu wyniosła 9908 km i zajęła 41 godzin. Samolot sprowadzono z Stanów Zjednoczonych, dokładnie z Denver gdzie przechodził modyfikację pod kątem fotogrametrycznym.

Warsztaty: Tereny poprzemysłowe i zdegradowane jako integralna część RSIP

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zaplanował cykl warsztatów, na których prezentowane będą założenia projektu pn. Ogólnodostępna Platforma Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP). Projekt jest dedykowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego zarówno posiadających własne systemy informacji przestrzennych jak i planujących ich wdrożenie.

Śląsk a infrastruktura informacji przestrzennej

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego wraz z Katowickim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich organizuje w dniach 8 i 9 czerwca 2010 roku konferencję: "Publiczny dostęp do informacji o zagospodarowaniu przestrzennym od szczebla lokalnego do europejskiego". Głównym celem konferencji jest wypozycjonowanie miejsca województwa śląskiego na mapie konkurencyjności wdrażanych w Polsce Regionalnych Infrastruktur Informacji Przestrzennej.

Powstają mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi

Ostatnie opady deszczu w połoudniowej Polsce spowodowały uruchomienie procesów osuwiskowych. Problem dotyczy przede wszystkim gmin karpackich, gdzie ruchom masowym sprzyja budowa geologiczną i morfologia terenu. Od 2006 roku Państwowy Instytut Geologiczny realizuje Projekt, w ramach  którego opracowywane są mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi.

Konferencja nt. systemów GIS w zarządzaniu

Na  XVI Targach GEA, 23-24 czerwca w Krakowie odbędzie się II Konferencja - Systemy GIS w zarządzaniu organizacjami o rozległej infrastrukturze.

Nowa funkcjonalność w serwisie ePODGiK

W dniu 2 czerwca 2010 w serwisie ePODGiK wprowadzono możliwość wizualizacji zgłoszonych zakresów prac geodezyjnych na tle danych serwisu Google Maps. Ponadto umożliwiono także łatwe sprawdzenie trasy dojazdu z siedziby firmy do obszaru zgłoszonej pracy.

Nowa AutoMapa w wersji 6.5 już dostępna

Najnowsza AutoMapa 6.5 to jedna z największych aktualizacji programu w jego ponad siedmioletniej historii. Nowa wersja programu i map dostępna jest dla wszystkich użytkowników posiadających ważną subskrypcję. Pobrać ją można ze strony www.AutoMapa.pl.

Garmin zumo 220 - nawigacja dla motocyklistów

Firma Garmin ogłasza wprowadzenie na rynek zumo 220 - nawigacji motocyklowej wyposażonej w wytrzymałą obudowę, 3,5 calowy ekran dotykowy, złącze Bluetooth oraz funkcję asystenta pasa ruchu.  

Więcej artykułów…