logo gisplay

Prezenatcje z seminarium na temat prowadzenia baz danych obiektów topograficznych

Na stronie Biura Geodety Województwa Mazowieckiego (BGWM) zamieszczony został komplet prezentacji z seminarium na temat: "Projekty podstaw prawnych i technicznych prowadzenia baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych na poziomie centralnym i wojewódzkim", które odbyło się 7-8 grudnia 2009 r.


Tematy prezentacji:

  • Integracja komponentu TOPO (TBD) z komponentem GIS250 (BDO)
  • Koncepcja wykorzystania baz danych topograficznych w skali 1:10 000 (BDOT10) do opracowania modeli pochodnych DLM i DCM odpowiadających mapom analogowym w skali 1:50 000 i mniejszych
  • Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danychobiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim
  • Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych - standardy i rozwiązania techniczne
  • Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także tworzenia standardowych opracowań kartograficznych
  • Koncepcja systemu informatycznego realizującego w środowisku Oracle Spatial proces generalizacji modelu BDOT10 do postaci BDOT50
  • System zarządzania Bazą Danych Topograficznych

Prezentacje można pobrać ze strony BGWM

źródło: BGWM

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018