logo gisplay

Wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe w roku 2017/2018

Wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe w roku 2017/2018 Ogłoszono wyniki organizowanego przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia w roku 2017/2018.

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono łącznie 57 prac, z czego warunki formalne spełniało 53 prace (30 magisterskich oraz 23 inżynierskich), które zakwalifikowane zostały do I etapu Konkursu. Prace oceniała 21-osobowa Komisja Konkursowa, której przewodniczącym był Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński. Konkurs odbył się pod patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk.

W kategorii prace magisterskie oceniano prace z: Politechniki Warszawskiej (8), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (6), Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (5), UWM w Olsztynie (3), WAT w Warszawie (3), AGH w Krakowie (2), Politechniki Koszalińskiej (2) i PWSTE w Jarosławiu (1).

Tegorocznymi laureatami konkursu zostali:

  • I miejsce: Paulina Woźniak: Analiza możliwości wykorzystania obserwacji GNSS z sieci ASG-EUPOS w badaniach sejsmologicznych. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Dominik Próchniewicz;
  • II miejsce: Dorota Marjańska: Stworzenie i analiza dokładności modelu quasi-geoidy dla układu EVRF2007 na obszarze Polski. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Tomasz Olszak; 
  • III miejsce: Sylwia Marczak: Identyfikacja obszarów osuwiskowych w zbiorze danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem klasyfikacji obiektowej. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski.

Wyróżnienia:

  • Tomasz Adam: Metoda klasyfikacji wybranych obszarów z wykorzystaniem danych satelitarnych. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie; opiekun pracy: dr inż. Izabela Piech;
  • Aleksandra Nowicka: Walidacja orbit satelitów systemu SWARM z wykorzystaniem laserowych pomiarów odległości SLR. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; opiekun pracy: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica.

Wśród prac inżynierskich wpłynęły prace z: Politechniki Warszawskiej (7), Politechniki Wrocławskiej (5), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (3), WAT w Warszawie (3), AGH w Krakowie (2), Politechniki Świętokrzyskiej (2), Akademii Morskiej w Szczecinie (1).

W kategorii prace inżynierskie:

  • I miejsce: Krzysztof Urbański: Wykorzystanie danych fotogrametrycznych z pokładu UAV w inwentaryzacji obiektu zabytkowego. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Bakuła;
  • II miejsce: Paweł Trybała: Zastosowanie wybranych metod estymacji odpornej do wyrównywania sieci geodezyjnych. Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska; opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Muszyński;
  • III miejsce: Karolina Borkowska, Ewelina Szymańska: Modelowanie i wizualizacja 3D budynków Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem wieloźródłowych danych fotogrametrycznych. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Bakuła.

Wyróżnienia:

  • Mateusz Melaniuk: Charakterystyka przestrzennego rozmieszczenia punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka
  • Paulina Syrkosz, Klaudia Kapeluszna: Wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego oraz dopasowania zdjęć lotniczych i scen satelitarnych w modelowaniu 3D wybranego obszaru Warszawy. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Bakuła

Źródło: SGP

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018