logo gisplay

Geodezja na UWM jednak z kategorią A

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu ubiegłego roku przyznało Wydziałowi Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego kategorię naukową B. Władze wydziału nie zgodziły się z oceną i na początku tego roku odwołały się od decyzji ministerstwa.

Jak informuje uczelnia, 8 kwietnia przyszła decyzja - wydział otrzymał kategorię naukową A. Oznacza to, że Komisja Ewaluacji Jednostek Naukowych wysoko oceniła dorobek naukowy pracowników WGIPiB. Przy ocenie wydziału brano pod uwagę: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

-  Przyznanie kategorii A skutkuje zwiększeniem środków na naukę. W celu utrzymania kategorii dołożymy wszelkich starań, aby mobilizować pracowników do dalszej efektywnej pracy naukowej, publikowania wysokopunktowanych artykułów w czasopismach o międzynarodowym zasięgu oraz składania wniosków o krajowe i międzynarodowe projekty badawcze - podsumowuje prodziekan Rapiński.

Źródło: UWM

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018