logo gisplay

Już 216 powiatów korzysta z połączenia EGiB z Elektroniczną Księgą Wieczystą

Mapa powiatów korzystających przy prowadzeniu EGiB z bezpośredniej komunikacji z Elektroniczną Księgą Wieczystą - stan na dzień 3 lipca 2019 r.  (fot. GUGiK)GUGiK opublikował mapę powiatów korzystających przy prowadzeniu EGiB z bezpośredniej komunikacji z Elektroniczną Księgą Wieczystą.

Z rozmieszczenia powiatów na załączonej mapie wynika, że z komunikacji EGiB z EKW korzystają przede wszystkim powiaty z województw położonych w wschodniej i centralnej części Polski ( podkarpackie, lubelskie, łódzkie i mazowieckie). Niekwestionowanym liderem wśród województw jest podkarpackie, w którym funkcjonalność komunikacji z EKW uruchomiono już niemal we wszystkich powiatach.

Najmniejszy odsetek powiatów korzystających z omawianej funkcjonalności występuje w województwach opolskim, śląskim i wielkopolskim, czyli województw zlokalizowanych na południu i zachodzie Polski. W skali całego województwa jedynie powiat przemyski nie korzysta z udostępnionej funkcjonalności.

Funkcjonalność dotychczas uruchomiona jest już we wszystkich znaczących systemach do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków t.j: Ewopis, Ewid2007, GeoInfo, EGBV, e-property. Dalej wymaganej komunikacji nie wprowadzono w systemach ERGO firmy Comarch oraz Kataster OnLine firmy Intergraph.

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018