logo gisplay

Były dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM nowym prezesem Głównego Urzędu Miar

Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski (fot. GUM)Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, absolwent i były dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, został nowym Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Radosław Wiśniewski powołanie na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar otrzymał 2 sierpnia z rąk Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz.

Nowy Prezes GUM jest absolwentem Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2005-2012 był Prodziekanem Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a od 2012 do 2017 roku Dziekanem Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na tym uniwersytecie.  

W latach 2017-2018 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji. W 2017 r. został członkiem Grupy Roboczej WG6 ds. Pomiarów Przestrzennych, Geodezyjnych, Geofizycznych i Zastosowań Technik Satelitarnych, działającej w ramach Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego ds. Infrastruktury i Zastosowań Specjalnych przy Prezesie GUM. 

Prezes Głównego Urzędu Miar jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Urząd, na czele którego stanął dr hab. inż. Radosław Wiśniewski ma za zadanie zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości, a także budowę, utrzymywanie i modernizację państwowych wzorców jednostek miar. GUM wykonuje wzorcowania i ekspertyzy przyrządów pomiarowych, a także poddaje te przyrządy prawnej kontroli metrologicznej i nadzorowi metrologicznemu. W ramach współpracy międzynarodowej GUM zapewnia powiązanie państwowych wzorców jednostek miar z wzorcami międzynarodowymi lub wzorcami jednostek miar w innych krajach.  

Źródło: GUM

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018