logo gisplay

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe 2018/19

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe 2018/19Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Geodeta Kraju ogłosili konkurs na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia w roku akademickim 2018/19.

Prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie obronione w roku akademickim 2018/19 można zgłaszać do dnia 3 listopada br. w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową konkursu. Na stronie dostępny jest również regulamin konkursu oraz instrukcja zgłoszenia pracy.

Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci kierunku geodezja i kartografia stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia polskich uczelni publicznych i niepublicznych.

Przy ocenie prac dyplomowych przez Komisję Konkursową brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • poziom naukowy pracy dyplomowej i/lub praktyczne znaczenie postawionego i analizowanego w pracy zagadnienia,
  • stopień trudności podjętego zadania,
  • sposób rozwiązania problemu, innowacyjność i oryginalność zaproponowanych rozwiązań (nowatorski i twórczy charakter pracy),
  • konstrukcja logiczna pracy,
  • forma prezentacji pracy oraz jej szata graficzna.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w styczniu 2020 roku.

 

 

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018