logo gisplay

Główny Geodeta Kraju odpowiedział na skargę PTG

Główny Geodeta Kraju rozpatrzył skargę Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego na działania Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Przypomnijmy, że Zarząd  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego  w  dniu  31  lipca  2019 r. wysłał skargę do Wojewody Małopolskiego na Danutę Paluch pełniącą funkcję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. W ocenie Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego Danuta Paluch, która wykonuje swoje zadania w imieniu wojewody, przekroczyła swoje ustawowe kompetencje oraz podjęła działania w stosunku do starosty nie mając ku temu legalnej podstawy prawnej.

W odpowiedzi Głównego Geodeta Kraju czytamy, że "zarzuty wniesione w skardze na działania Małopolskiego WINGiK są nieuzasadnione". Jednocześnie GGK informuje, że „w przypadku zagadnień niedostatecznie wyjaśnionych, skarżący może zwrócić się o uzupełnienie odpowiedzi na skargę”.

Zarząd PTG podjął już decyzję, że nie będzie występować o jakiekolwiek dodatkowe wyjaśnienia, gdyż zawarte uzasadnienie merytoryczne odnoszące się do przedstawionych zarzutów jest jasne, czytelne i jednoznaczne.

Więcej o sprawie na stronie PTG

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018