logo gisplay

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie geodezyjnych uprawnień

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Swoje uwagi do projektu opublikowało Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

Nowe rozporządzenie obejmie m.in. zmiany w zakresie sposobu działania komisji kwalifikacyjnej. Zmiany będą polegały m.in. na: wprowadzeniu obowiązku powiadamiania o wystąpieniu przesłanek wyłączenia członka komisji kwalifikacyjnej z prac zespołu, ustalania planów pracy komisji kwalifikacyjnej, przeprowadzania części ogólnej egzaminu pisemnego (zastosowanie techniki komputerowej), wprowadzeniu regulacji służących zapewnieniu większego obiektywizmu przy przeprowadzaniu egzaminu ustnego.

W rozporządzeniu projektuje się zmniejszenie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. W chwili obecnej opłata ta wynosi 940 zł (z czego za część wstępną 185 zł). Po zmianie opłata wynosić będzie 900zł (z czego za część wstępną 150zł).

Ponadto projekt przewiduje, że w przypadku odmowy potwierdzenia wpisu w dzienniku praktyk przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod kierunkiem której prace te były wykonywane osoba zainteresowana może złożyć oświadczenie, w którym przedstawi okoliczności odmowy oraz wskaże osobę, pod której kierunkiem wykonywała prace geodezyjne lub kartograficzne. Przedmiotowe rozwiązanie stosuje się również odpowiednio w przypadku odmowy potwierdzenia poprawek i wyjaśnień.

Pozostałe proponowane zmiany mają przede wszystkim charakter dostosowujacy, porządkujący i doprecyzowujący, m. in. w zakresie prawidłowej ochrony danych osobowych, czy nowej szaty graficznej dziennika praktyki zawodowejoraz siatki pojęciowej używanej w nowych przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego.

Treść projektu na stronie RCL

Uwagi SGP do projektu rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych  (pdf)

 

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018