Jaki procenet studentów geodezji i kartografii zamierza po studiach szukać pracy za granicą?

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych przeprowadziła badania "Start na Rynku Pracy", w których m.in. zapytała studentów różnych kierunków czy rozważają wyjazd za granicę po studiach w poszukiwaniu pracy.

Czytaj więcej...

Nowe arkusze map kartograficznych w dolnośląskim zasobie

Do dolnośląskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało przyjętych 98 nowych arkuszy standardowych opracowań kartograficznych - KARTO10k.

Czytaj więcej...

Nowa witryna rejestru TERYT

Główny Urząd Statystyczny z końcem marca br. uruchomił nową witrynę rejestru podziału terytorialnego kraju (TERYT).

Czytaj więcej...

IX Ogólnopolski Konkurs prac dyplomowych z zakresu kartografii, geomatyki i geoinformacji

Zakład Kartografii i Geomatyki UAM w porozumieniu z Oddziałem Kartograficznym PTG zaprasza wszystkie uczelnie prowadzące zajęcia z kartografii i geomatyki do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii i Geoinformacji dla Studentów Wyższych Uczelni.

Czytaj więcej...

Mazowiecki Urząd Marszałkowski już po kontroli CBA dotyczącej e-geodezji

CBA zakończyło kontrolę w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim, która dotyczyła m.in. informatycznych projektów z zakresu e-geodezji. Po 10 miesiącach prac i analiz nie wykazano istotnych nieprawidłowości.

Czytaj więcej...

Spotkanie GGK z Geodetami Województw

W miniony wtorek (14 marca 2017 r.) odbyła się narada Głównego Geodety Kraju z Geodetami Województw oraz przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich.

Czytaj więcej...

Rozmawiano o budowie geodezyjnych baz danych warmińsko-mazurskich powiatów

Rozmawiano o budowie geodezyjnych baz danych warmińsko-mazurskich powiatów (fot. Warmińsko-Mazurski UW)Służby geodezyjne i kartograficzne z Warmii i Mazur uczestniczyły w naradzie szkoleniowej z p.o. Głównego Geodety Kraju Grażyną Kierznowską. Podczas narady poruszono temat budowania zintegrowanych baz danych geodezyjnych z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Czytaj więcej...

Powiat krakowski z dofinansowaniem na cyfryzację zasobu

W Starostwie Powiatowym w Krakowie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego”. Projekt jest częścią regionalnego systemu cyfrowych rejestrów geodezyjnych, który umożliwi podniesienie stanu cyfryzacji w zakresie danych i dokumentów powiązanych z ewidencją gruntów i budynków Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start GEODEZJA Nowości