logo gisplay

Powiat Elbląski podpisał umowę na e-usługi

W miniony wtorek (10 lipca) pomiędzy Powiatem Elbląskim a OPEGIEKA w Elblągu została podpisana umowa o wartości ponad 5,7 mln zł na wykonanie e-usług dla Powiatu Elbląskiego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”.

GGK powołuje kolejny zespół

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski powołał Zespół do Oceny Regulacji Prawnych Związanych z Funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków, który ma przeanalizować aktualne otoczenie prawne i zdiagnozować przyczyny przedłużające proces informatyzacji zasobów ewidencji gruntów i budynków oraz przedstawić zalecenia do dalszych działań.

GEOPOZ uruchamia Portal Rzeczoznawcy

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu w ramach wprowadzania licznych e-usług uruchomił Portal Rzeczoznawcy.

E-geodezja w powiecie kępińskim

Zakończyła się realizacja projektu "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług Powiatu Kępińskiego”. Łącznie w okresie od stycznia 2017 roku do końca maja bieżącego roku zrealizowano 11 zadań z zakresu wdrożenia e-usług.