logo gisplay

Zapowiedź XX Kaliskiej Konferencji z cyklu "Kataster Nieruchomości"

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu zaprasza na jubileuszową XX Kaliską Konferencję Naukowo - Techniczną pn. "Kataster Nieruchomości z perspektywy ostatnich 30 lat. Obecny stan prawny i postulowane zmiany w świetle budowy ZSiN oraz prac Zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii", która odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2017 r.

500 tys. prac geodezyjnych zgłoszonych w serwisie iGeoMap/ePODGiK

Rozkład miesięczny zgłaszanych prac w serwisie iGeoMap/ePODGiK W dniu 21 września 2017 r. została przekroczona liczba 500 tys. prac geodezyjnych, które zgłoszono internetowo i dla których w sposób automatyczny zostały przygotowane materiały z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK firmy Geo-System Sp. z o.o.

CODGiK do likwidacji

Zarządzeniem Głównego Geodeta Kraju z dnia 1 września 2017 r. Główny Geodeta Kraju podjął decyzję o likwidacji Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK).

Ponad 187 milionów złotych na e-Geodezję woj. lubelskiego

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” (fot. Powiat Lubelski)Wczoraj (19 lipca) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie podpisano umowę na dofinansowanie projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w kwocie 187,5 mln złotych.

Głosuj na najlepszy PODGiK

W dniu 4 lipca 2017 r. firma Geo-System ogłosiła plebiscyt na „Najlepszy PODGiK pracujący w technologii iGeoMap/ePODGiK".