logo gisplay

Nowa witryna rejestru TERYT

Główny Urząd Statystyczny z końcem marca br. uruchomił nową witrynę rejestru podziału terytorialnego kraju (TERYT).

Spotkanie GGK z Geodetami Województw

W miniony wtorek (14 marca 2017 r.) odbyła się narada Głównego Geodety Kraju z Geodetami Województw oraz przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich.

Powiat krakowski z dofinansowaniem na cyfryzację zasobu

W Starostwie Powiatowym w Krakowie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego”. Projekt jest częścią regionalnego systemu cyfrowych rejestrów geodezyjnych, który umożliwi podniesienie stanu cyfryzacji w zakresie danych i dokumentów powiązanych z ewidencją gruntów i budynków Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Finał olimpiady geodezyjnej już za dwa miesięca

W kwietniu 2017 r. zostaną przeprowadzone zawody międzyszkolne i etap centralny XXXIX edycji Olimpiady dla młodzieży średnich szkół geodezyjnych. Stowarzyszenie Geodetów Polskich poszukuje fundatorów nagród dla najlepszych uczniów.