logo gisplay

ePODGiK w 2017 roku

Wykres ukazujący statystykę od początku działania usługi ePODGIKFirma Geo-System Sp. z o.o. na swoim blogu podsumowała funkcjonowanie technologii ePODGiK w 2017 r. Okazuje się, że w mijającym roku zgłoszono i przetworzonych automatycznie ponad 66 tys. prac geodezyjnych, a łączna liczba prac zgłoszonych i przetworzonych od 2008 roku przekroczyła liczbę 515 tys.

Ponad 100 mln zł na e-usługi w woj. warmińsko-mazurskim

Zarząd województwa Wamińsko-Mazurskiego zaakceptował listę projektów do dofinansowania, wyłonionych w konkursie w ramach Osi Cyfrowy region RPO WiM 2014–2020. Na liście znalazły się projekty dotyczące rozwoju e-usług z zakresu geodezji i kartografii.

Wypisy z rejestru gruntów przez Internet również w Żyrardowie

Powiat żyrardowski korzystający z technologii iGeoMap/ePODGiK udostępnił możliwość zamawiania wypisów z rejestru gruntów przez Internet. Z możliwości mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciel działek. Jest to już trzeci powiat w województwie mazowieckim oferujący taką funkcjonalność.

Projekty GUGiK będą miały profesjonalny PR

Agencja BERM Creative Production Group została wybrana do realizacji działań promocyjnych, informacyjnych oraz edukacyjnych przy trzech projektach realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: CAPAP, K-GESUT oraz ZSIN 2.