logo gisplay

Organizacje geodezyjne wspólnie powalczą o zmiany w prawie

Organizacje geodezyjne i kartograficzne podpisały 15 maja 2018 r. w Warszawie porozumienie o współpracy „APEL45” zobowiązujące do współpracy w celu wypracowania wspólnych stanowisk dotyczących zmian w prawie geodezyjnym.

GEOPOZ uruchomił Portal Geodety

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu uruchomił Portal Geodety - e-usługę, dzięki której wszystkie sprawy związane z pracą geodezyjną załatwić będzie można drogą elektroniczną.

GEOPOZ cyfryzuje i modernizuje zasób geodezyjny i kartograficzny Poznania

GEOPOZ cyfryzuje i modernizuje zasób geodezyjny i kartograficzny Poznania (fot. GEOPOZ)Poznań pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 5 mln złotych na cyfryzacje zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uruchomienie e-usług. Podstawowym celem projektu, za realizację którego odpowiedzialny jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, jest zwiększenie dostępności i jakości danych przestrzennych.

Wręczono nagrody za najepsze prace dyplomowe w 2016/2017

Wręczono nagrody za najepsze prace dyplomowe w 2016/2017 (fot. GUGiK)W Domu Technika NOT w Warszawie rozdano nagrody w kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie wykonywane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych we wszystkich typach szkół wyższych, w których prowadzone są studia na kierunku geodezja i kartografia w 2016/2017.