Waldemar Izdebski odpowiada GUGiK w sprawie danych adresowych

Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski odpowiedział GUGiK w sprawie uwag dotyczących procesu zasilania państwowego rejestru granic (PRG).

Czytaj więcej...

PTG powołuje Biuro ds. Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego w dniu 18 listopada 2016 r. powołał Biuro Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego ds. Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych.

Czytaj więcej...

Spotkanie GGK z Lokalnymi Stowarzyszeniami Geodezyjnymi

Spotkanie GGK z Lokalnymi Stowarzyszeniami Geodezyjnymi (fot. GUGiK)W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przedstawiciele blisko dwudziestu lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych przedstawiali swoje uwagi do przepisów i rozwiązań obowiązujących w geodezji i kartografii.

Czytaj więcej...

Organizacje geodezyjne zaniepokojone zmianami w prawie

Przedstawiciele siedmiu organizacji pozarządowych działających w obszarze geodezji i kartografii zajęli wspólne stanowisko w sprawie wprowadzanych zmian prawnych i organizacyjnych w polskiej geodezji, kartografii i informacji przestrzennej, które według nich budzą wysokie zaniepokojenie.

Czytaj więcej...

Dostęp on-line do danych adresowych gmin

Na stronie www.punktyadresowe.pl udostępniono dane numeracji adresowej z gmin, które udzieliły firmie Geo-System Sp. z o.o. stosownych upoważnień.

Czytaj więcej...

Ostatnie dni na zgłoszenia do konkursu na najlepsze prace dyplomowe

Do końca października przyjmowane są zgłoszenia do konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia w roku akademickim 2015/16.

Czytaj więcej...

Nowy moduł w technologii iGeoMap/ePODGiK

W dniu 17 października 2016 r. uruchomiono nowy moduł technologii iGeoMap/ePODGiK służący do elektronicznej obsługi procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tzw. ZUD).

Czytaj więcej...

Grażyna Kierznowska p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju

Z dniem 18 października 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa, Andrzej Adamczyk, powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Głównego Geodety Kraju Grażynie Kierznowskiej – obecnie kierującej Departamentem Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start GEODEZJA Nowości