GUGiK zabiera głos w sprawie K-GESUT

Główny Urząd Geodezji i Kartografii odpowiedział firmie Geo-System na zapytanie w sprawie projektu K-GESUT.

Czytaj więcej...

Podsumowano program tworzenia baz wiedzy o Mazowszu

Podsumowano program tworzenia baz wiedzy o Mazowszu (fot. Urząd Wojewódzki w Warszawie)W poniedziałek (12 grudnia) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie służby geodezyjnej i kartograficznej , na którym omówiono efekty programu tworzenia baz wiedzy o Mazowszu.

Czytaj więcej...

Kolejne wdrożenie elektronicznego ZUD w technologii iGeoMap/ePODGiK

W Starostwie Powiatowym w Piasecznie uruchomiono moduł technologii iGeoMap/ePODGiK służący do elektronicznej obsługi procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tzw. ZUD). 

Czytaj więcej...

Waldemar Izdebski odpowiada GUGiK w sprawie danych adresowych

Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski odpowiedział GUGiK w sprawie uwag dotyczących procesu zasilania państwowego rejestru granic (PRG).

Czytaj więcej...

PTG powołuje Biuro ds. Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego w dniu 18 listopada 2016 r. powołał Biuro Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego ds. Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych.

Czytaj więcej...

Spotkanie GGK z Lokalnymi Stowarzyszeniami Geodezyjnymi

Spotkanie GGK z Lokalnymi Stowarzyszeniami Geodezyjnymi (fot. GUGiK)W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przedstawiciele blisko dwudziestu lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych przedstawiali swoje uwagi do przepisów i rozwiązań obowiązujących w geodezji i kartografii.

Czytaj więcej...

Organizacje geodezyjne zaniepokojone zmianami w prawie

Przedstawiciele siedmiu organizacji pozarządowych działających w obszarze geodezji i kartografii zajęli wspólne stanowisko w sprawie wprowadzanych zmian prawnych i organizacyjnych w polskiej geodezji, kartografii i informacji przestrzennej, które według nich budzą wysokie zaniepokojenie.

Czytaj więcej...

Dostęp on-line do danych adresowych gmin

Na stronie www.punktyadresowe.pl udostępniono dane numeracji adresowej z gmin, które udzieliły firmie Geo-System Sp. z o.o. stosownych upoważnień.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start GEODEZJA Nowości