logo gisplay

Aktualizacja C-GEO i C-GML

Firma Softline udostępniła aktualizację programu C-GEO i C-GML oraz nową aplikacja do kontroli plików GML.

Ponad 10 mln zł na e-geodezję powiatu wadowickiego

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w WadowicachStarostwo Powiatowe w Wadowicach zdobyło aż 10 mln zł dofinansowania na informatyzację usług geodezyjnych i kartograficznych. Wszystkie dokumenty, mapy i inne zasoby PODGiK już niedługo znajdą się w Internecie. Projekt ruszy jeszcze w tym roku i będzie realizowany w latach 2017-2021.

Ukraińcy w GUGiK

W dniu 20 kwietnia br. w siedzibie GUGiK odbyło się pierwsze spotkanie podgrupy ds. współpracy w zakresie informacji geoprzestrzennej działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.

Wyniki XXXIX Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Laureaci XXXIX Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (fot. PSBiG w Lublinie)W dniach 20-22 kwietnia 2017 r. w Państwowej Szkole Budownictwa i Geodezji Lublinie odbyły się zawody II i III stopnia, etapy międzyszkolny i centralny, XXXIX Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.