logo gisplay

Nowe miasta na mapie Polski

Nowe miasta na mapie Polski1 stycznia 2017 r. pojawiły się cztery nowe miasta na mapie administracyjnej Polski. To skutek rozporządzenia Rady Ministrów z lipca 2016 r. Rząd podjął decyzję na podstawie opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które rozpatruje wnioski o nadanie statusu miasta.

Podsumowano program tworzenia baz wiedzy o Mazowszu

Podsumowano program tworzenia baz wiedzy o Mazowszu (fot. Urząd Wojewódzki w Warszawie)W poniedziałek (12 grudnia) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie służby geodezyjnej i kartograficznej , na którym omówiono efekty programu tworzenia baz wiedzy o Mazowszu.

Spotkanie GGK z Lokalnymi Stowarzyszeniami Geodezyjnymi

Spotkanie GGK z Lokalnymi Stowarzyszeniami Geodezyjnymi (fot. GUGiK)W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przedstawiciele blisko dwudziestu lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych przedstawiali swoje uwagi do przepisów i rozwiązań obowiązujących w geodezji i kartografii.