Nowa publikacja o problemach administracyjno-prawnych w geodezji

Koniec roku 2009 obfituje w nowe publikacje wydawnicze. Wśród nich pojawił się poradnik Wydawnictwa Forum: "Problemy administracyjno-prawne w geodezji. Właściwe stosowanie instrukcji, zakres i forma operatów, gospodarka nieruchomościami i inwestycje budowlane".

Czytaj więcej...

Seminarium na temat prowadzenia baz danych obiektów topograficznych

7-8 grudnia 2009 r. Główny Geodeta Kraju, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Płocka oraz Starosta Piaseczyński organizują seminarium pt. "Projekty podstaw prawnych i technicznych prowadzenia baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych na poziomie centralnym i wojewódzkim".

Czytaj więcej...

100 lat Międzynarodowego Towarzystwa Teledetekcji i Fotogrametrii

W przyszłym roku minie 100 lat jak Eduard Dolezal - profesor Uniwersytetu w Wiedniu założył Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametryczne. Z tej okazji w dniach 5 - 7 lipca 2010 roku w Wiedniu odbędzie się specjalne seminarium uświetniające obchody rocznicy Międzynarodowego Towarzystwa Teledetekcji i Fotogrametrii (ISPRS).

Czytaj więcej...

Projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej przyjęty przez rząd

Rząd na posiedzeniu w dniu 3 listopada przyjął bez uwag, opracowywany pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju, projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Decyzja o skierowaniu projektu do parlamentu kończy rządowy etap prac legislacyjnych.

Czytaj więcej...

Nowa funkcja C-Geo: pobieranie danych z Geoportalu

Popularny program dla geodetów - C-Geo, w najnowszej aktualizacji rozszerzył swoją funkcjonalność o możliwość pobierania i wyświetlania udostępnianych przez Geoportal danych o charakterze katastralnym (zawierających informacje dotyczące geometrii działek ewidencyjnych) oraz ortofotomapy lotnicze.

Czytaj więcej...

Kolejna edycja Akademii Nowoczesnego Geodety

TPI, dystrybutor japońskich marek TOPCON i SOKKIA,  zaprasza na drugą edycję Akademii Nowoczesnego Geodety. Organizatorzy zademonstrują między innym możliwości oprogramowania GPS i tachimetrów, które pozwala na pracę z podkładami DXF lub rastrowymi, udowodnią że można pracować na jednej "robocie" tachimetrem i GPS oraz pokażą jak szybko opracować raport do Ośrodka z pomiarów RTK.

Czytaj więcej...

Porozumienie między Głównym Geodetą Kraju a Komendantem Głównym Straży Granicznej

W dniu 8.10.2009 r zostało podpisane porozumienie między Głównym Geodetą Kraju a Komendantem Głównym Straży Granicznej o współdziałaniu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ze Strażą Graniczną w zakresie realizacji zadań związanych z przebiegiem granic państwowych.

Czytaj więcej...

Terminy egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w 2010 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii podał terminy egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w 2010 roku.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start GEODEZJA Nowości