logo gisplay

Podpisano umowę na cyfryzację zasobu geodezyjnego powiatu brzeskiego

Umowę pomiędzy Województwem Małopolskim a Starostwem Powiatowym w Brzesku podpisali 4 stycznia w Brzesku wicemarszałek Stanisław Sorys i starosta brzeski Andrzej Potępa (fot. Starostwo Powiatowe w Brzesku)Już za kilka lat mieszkańcy powiatu brzeskiego zyskają powszechny dostęp do dokumentów geodezyjnych przez Internet. Na początku stycznia podpisano umowę na dofianasowanie projektu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu brzeskiego”.

Nowe miasta na mapie Polski

Nowe miasta na mapie Polski1 stycznia 2017 r. pojawiły się cztery nowe miasta na mapie administracyjnej Polski. To skutek rozporządzenia Rady Ministrów z lipca 2016 r. Rząd podjął decyzję na podstawie opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które rozpatruje wnioski o nadanie statusu miasta.

Podsumowano program tworzenia baz wiedzy o Mazowszu

Podsumowano program tworzenia baz wiedzy o Mazowszu (fot. Urząd Wojewódzki w Warszawie)W poniedziałek (12 grudnia) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie służby geodezyjnej i kartograficznej , na którym omówiono efekty programu tworzenia baz wiedzy o Mazowszu.