Leica Ultra zlokalizuje to, co pod ziemią

Leica UltraFirma Leica GeoSystems wypuściła na rynek nowy system Leica Ultra do wykrywania i lokalizowania instalacji podziemnych.

Czytaj więcej...

Współpraca PTG z geodezyjnymi stowarzyszeniami

W październiku i listopadzie br. Polskie Towarzystwo Geodezyjne zawarło formalne porozumienia o współpracy z kilkoma geodezyjnymi organizacjami działającymi na szczeblach powiatowych w celu poprawy sytuacji w dziedzinie geodezji.

Czytaj więcej...

Dane z PZGiK można już zamawiać przez ePUAP

Na platformie ePUAP dostępne są usługi pozwalające na złożenie wniosku o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obecnie w katalogu spraw w dziale geodezja i kartografia dostępnych jest 31 usług podzielonych na kilka kategorii.

Czytaj więcej...

Minister Infrastruktury i Budownictwa obejmuje nadzór nad GUGiK

Dzisiaj (27 listopada) wchodzi w życie ustawa z dnia 19 listopada o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960). Zgodnie z zapisami minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju.

Czytaj więcej...

Ruszyła realizacja projektów GUGiK dofinansowanych z Unii

Główny Geodeta Kraju 16 listopada podpisał porozumienia o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Czytaj więcej...

Anna Streżyńska ministrem cyfryzacji

Powitanie nowej minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej przez ustępującego szefa MAC Andrzeja Halickiego (fot. MAC)Wczoraj (16 listopada) miało miejsce powołanie nowego rządu. Ministerstwem, które nadzoruje Główny Urząd Geodezji i Kartografii, pokieruje Anna Streżyńska.

Czytaj więcej...

Każdy adres jest ważny - kampania informacyjna GUGiK

Teryt 3W ubiegłym tygodniu ruszyła kampania informacyjna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, której głównym celem jest promocja roli i ogromnej wagi aktualnych rejestrów adresowych. Akcja odbywa się pod hasłem: „Każdy adres jest ważny”.

Czytaj więcej...

Modernizacja stacji ASG-EUPOS na półmetku

Modernizacja stacji ASG-EUPOS na półmetkuW ramach trwającej modernizacji systemu ASG-EUPOS do 6 listopada 2015 r. został wymieniony sprzęt obserwacyjny na 19 stacjach referencyjnych ASG-EUPOS - informują administratorzy systemu.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start GEODEZJA Nowości