logo gisplay

Spotkanie GGK z Lokalnymi Stowarzyszeniami Geodezyjnymi

Spotkanie GGK z Lokalnymi Stowarzyszeniami Geodezyjnymi (fot. GUGiK)W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przedstawiciele blisko dwudziestu lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych przedstawiali swoje uwagi do przepisów i rozwiązań obowiązujących w geodezji i kartografii.

Organizacje geodezyjne zaniepokojone zmianami w prawie

Przedstawiciele siedmiu organizacji pozarządowych działających w obszarze geodezji i kartografii zajęli wspólne stanowisko w sprawie wprowadzanych zmian prawnych i organizacyjnych w polskiej geodezji, kartografii i informacji przestrzennej, które według nich budzą wysokie zaniepokojenie.

Dostęp on-line do danych adresowych gmin

Na stronie www.punktyadresowe.pl udostępniono dane numeracji adresowej z gmin, które udzieliły firmie Geo-System Sp. z o.o. stosownych upoważnień.

Nowy moduł w technologii iGeoMap/ePODGiK

W dniu 17 października 2016 r. uruchomiono nowy moduł technologii iGeoMap/ePODGiK służący do elektronicznej obsługi procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tzw. ZUD).

Grażyna Kierznowska p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju

Z dniem 18 października 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa, Andrzej Adamczyk, powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Głównego Geodety Kraju Grażynie Kierznowskiej – obecnie kierującej Departamentem Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zmiana inspektora w Mazowieckiem

Sebastian Bała (z prawej) został powołany na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie(fot. MUW)Sebastian Bała otrzymał z rąk Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza powołanie na Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Zastąpił na tym stanowisku Anetę Konieczną.

Nowy Geodeta Województwa Łódzkiego

Z dniem 26 września 2016 roku Geodetą Województwa Łódzkiego – Naczelnikiem Wydziału Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej został Andrzej Dziubiński. Zastąpił on Aleksandra Bielickiego, który przeszedł na emeryturę.