Elektroniczny operat także w Piasecznie

W dniu 22 stycznia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Piasecznie wykorzystującym technologie iGeoMap/ePODGiK uruchomiono możliwość przekazywania operatów w postaci elektronicznej.

Czytaj więcej...

Zawody narciaskie połączone ze szkoleniem geodezyjnym

Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Krakowie zaprasza do udziału w XXX Ogólnopolskich Mistrzostwach Narciarskich Geodetów połączonych ze szkoleniem geodezyjnym. Impreza odbędzie się w Wierchomli Małej w dniach 5-8 marca 2016 r.

Czytaj więcej...

Statystyki korzystania z ePODGiK w 2015 roku

Wykres przedstawiający statystkę liczby prac zgłoszonych przez ePODGiK od roku 2008Firma Geo-System opublikowała dane za 2015 rok dotyczące funkcjonowanie systemu ePODGiK, który umożliwia geodetom zgłoszenie pracy geodezyjnej przez Internet.

Czytaj więcej...

Leica Ultra zlokalizuje to, co pod ziemią

Leica UltraFirma Leica GeoSystems wypuściła na rynek nowy system Leica Ultra do wykrywania i lokalizowania instalacji podziemnych.

Czytaj więcej...

Współpraca PTG z geodezyjnymi stowarzyszeniami

W październiku i listopadzie br. Polskie Towarzystwo Geodezyjne zawarło formalne porozumienia o współpracy z kilkoma geodezyjnymi organizacjami działającymi na szczeblach powiatowych w celu poprawy sytuacji w dziedzinie geodezji.

Czytaj więcej...

Dane z PZGiK można już zamawiać przez ePUAP

Na platformie ePUAP dostępne są usługi pozwalające na złożenie wniosku o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obecnie w katalogu spraw w dziale geodezja i kartografia dostępnych jest 31 usług podzielonych na kilka kategorii.

Czytaj więcej...

Minister Infrastruktury i Budownictwa obejmuje nadzór nad GUGiK

Dzisiaj (27 listopada) wchodzi w życie ustawa z dnia 19 listopada o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960). Zgodnie z zapisami minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju.

Czytaj więcej...

Ruszyła realizacja projektów GUGiK dofinansowanych z Unii

Główny Geodeta Kraju 16 listopada podpisał porozumienia o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start GEODEZJA Nowości