logo gisplay

GEOPOZ uruchomił Portal Geodety

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu uruchomił Portal Geodety - e-usługę, dzięki której wszystkie sprawy związane z pracą geodezyjną załatwić będzie można drogą elektroniczną.

GEOPOZ cyfryzuje i modernizuje zasób geodezyjny i kartograficzny Poznania

GEOPOZ cyfryzuje i modernizuje zasób geodezyjny i kartograficzny Poznania (fot. GEOPOZ)Poznań pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 5 mln złotych na cyfryzacje zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uruchomienie e-usług. Podstawowym celem projektu, za realizację którego odpowiedzialny jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, jest zwiększenie dostępności i jakości danych przestrzennych.

Wręczono nagrody za najepsze prace dyplomowe w 2016/2017

Wręczono nagrody za najepsze prace dyplomowe w 2016/2017 (fot. GUGiK)W Domu Technika NOT w Warszawie rozdano nagrody w kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie wykonywane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych we wszystkich typach szkół wyższych, w których prowadzone są studia na kierunku geodezja i kartografia w 2016/2017.

Nowa e-usługa dla rzeczoznawców z Poznania

Już wkrótce Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu GEOPOZ uruchomi Portal Rzeczoznawcy. Właśnie ruszyły zapisy na spotkania informacyjne dotyczących nowej e-usługi.

GEOPOZ zaprasza na warsztaty z Portalu Geodety

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu GEOPOZ zaprasza do udziału w warsztatach z Portalu Geodety - e-usługi, dzięki której wszystkie sprawy związane z pracą geodezyjną załatwić będzie można drogą elektroniczną.

Już wkrótce prace geodezyjne w Poznaniu zgłosisz przez Internet

Już niedługo wykonawcy prac geodezyjnych na terenie Poznania będą mogli wszystkie sprawy związane z pracą geodezyjną załatwić drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.