logo gisplay

Nowy prezes SGP

Nowy Prezes Zarządu Głównego SGP dr hab. inż. Janusz Walo (fot. SGP)Podczas XXXIX Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, który odbył się w miniony weekend (30.06-02.07) w Olsztynie wybrano nowego Prezesa Zarządu Głównego SGP.

GUGiK podpisał umowę na e-usługi o wartości blisko 35 mln zł

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zawarł umowę z firmą Asseco Poland S.A na „Budowę oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT wraz ze szkoleniami”.  Wartość umowy opiewa na blisko 35 mln zł.

Grażyna Kierznowska już nie p.o.

Z dniem 22 maja 2017 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, powołała Grażynę Kierznowską na stanowisko Głównego Geodety Kraju.

Nowe arkusze map topograficznych w mazowieckim zasobie

Do zasobu geodezyjnego i kartograficznego województwa mazowieckiego zostało przyjętych 19 nowych arkuszy mapy topograficznej standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000.

Aktualizacja C-GEO i C-GML

Firma Softline udostępniła aktualizację programu C-GEO i C-GML oraz nową aplikacja do kontroli plików GML.

Ponad 10 mln zł na e-geodezję powiatu wadowickiego

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w WadowicachStarostwo Powiatowe w Wadowicach zdobyło aż 10 mln zł dofinansowania na informatyzację usług geodezyjnych i kartograficznych. Wszystkie dokumenty, mapy i inne zasoby PODGiK już niedługo znajdą się w Internecie. Projekt ruszy jeszcze w tym roku i będzie realizowany w latach 2017-2021.