logo gisplay

GEOPOZ uruchomił Portal Komornika

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu udostępnił nową e-usługę dla komorników sądowych.

Odpowiedź Ministra na apel geodetów

Organizacje geodezyjne i kartograficzne, które podpisały porozumienie o współpracy „APEL45”Stowarzyszenie Geodetów Polskich na swojej stronie umieściło odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego na wystąpienie Partnerów Porozumienia APEL45  o włączenie  do zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego również przedstawicieli geodetów i kartografów.

Znamy pierwsze wyniki rekrutacji na studia geodezyjne w roku 2018/1019

Na największych polskich uczelniach kierunki związane z geodezją wciąż cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego, rynek pracy jest bardzo duży i wciąż potrzeba kolejnych pracowników. Na przykład na Politechnice Wrocławskiej geodezja i kartografia jest jednym z najpopularniejszych kierunków.

Gliwice: dane z PZGiK dostępne przez Internet

Gliwice: dane z PZGiK dostępne przez InternetUrząd Miejski w Gliwicach uruchomił sklep internetowy, w którym dostępne są m.in. materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Polska większa o 1 643 ha

Przyrost i ubytek liczby mieszkańców poszczególnych województw (fot. GUS)W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha - poinforrmował Główny Urząd Statystyczny.

Powiat Elbląski podpisał umowę na e-usługi

W miniony wtorek (10 lipca) pomiędzy Powiatem Elbląskim a OPEGIEKA w Elblągu została podpisana umowa o wartości ponad 5,7 mln zł na wykonanie e-usług dla Powiatu Elbląskiego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”.

GGK powołuje kolejny zespół

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski powołał Zespół do Oceny Regulacji Prawnych Związanych z Funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków, który ma przeanalizować aktualne otoczenie prawne i zdiagnozować przyczyny przedłużające proces informatyzacji zasobów ewidencji gruntów i budynków oraz przedstawić zalecenia do dalszych działań.