logo gisplay

Będzie nowelizacja ustawy o IIP. Chodzi o geoportal

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, która dotyczy rządowego geoportalu.

Projekt przewiduje, że za geoportal będzie odpowiedzialny Główny Geodeta Kraju, którego obowiązkiem będzie m.in. dokonywanie z organami wiodącymi niezbędnych uzgodnień mających na celu zapewnienie kompletności infrastruktury pod względem tematycznym, obszarowym i zmienności w czasie, jak też zapobieganie zbędnemu pozyskiwaniu tych samych danych przez więcej niż jeden organ administracji.

Natomiast minister cyfryzacji ma pełnić nadzór nad sprawami związanymi z infrastrukturą informacji przestrzennej. Proponowane zmiany są pokłosiem utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i wydzieleniem się z niego Ministerstwa Cyfryzacji.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Projekt ustawy