logo gisplay

Kolejne wdrożenie elektronicznego ZUD w technologii iGeoMap/ePODGiK

W Starostwie Powiatowym w Piasecznie uruchomiono moduł technologii iGeoMap/ePODGiK służący do elektronicznej obsługi procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tzw. ZUD). 

Uruchomienie modułu miało miejsce 23 listopada, dzisiaj (5 grudnia) zakończono pierwszą naradę koordynacyjną prowadzoną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Pierwszym starostwem korzystającym z tej technologii od października jest Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowiecki, gdzie od momentu uruchomienia przeprowadzono już 23 narady koordynacyjne w formie elektronicznej - co stanowi połowę wszystkich przeprowadzonych narad w tym czasie.

Podstawowe funkcjonalności modułu to:

  • możliwość przesłania wniosku wraz z materiałami drogą elektroniczną,
  • możliwość dokonania opłaty z wykorzystaniem płatności internetowych,
  • realizacja całego procesu koordynacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, automatyczne generowanie protokołu z narady koordynacyjnej.