logo gisplay

Podsumowano program tworzenia baz wiedzy o Mazowszu

Podsumowano program tworzenia baz wiedzy o Mazowszu (fot. Urząd Wojewódzki w Warszawie)W poniedziałek (12 grudnia) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie służby geodezyjnej i kartograficznej , na którym omówiono efekty programu tworzenia baz wiedzy o Mazowszu.

Celem programu było przekształcenie mapy ewidencji gruntów i budynków do poziomu cyfrowego. W latach 2011-2016 do programu przystąpiło 39 z 42 powiatów. Zasięg cyfryzacji objął prawie 170 gmin, w tym blisko 4,4 tys. miejscowości. Łącznie elektronicznym systemem ewidencji gruntów i budynków objęto obszar 1,6 mln ha, co stanowi 45% obszaru województwa. Na cyfryzację dokumentów planistycznych wydano 166 mln zł.

W naradzie mazowieckiej służby geodezyjnej i kartograficznej wzięły udział Aleksandra Jabłonowska - p.o. Głównego Geodety Kraju, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego oraz Grażyna Kierznowska – p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju, Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.