logo gisplay

Podpisano umowę na cyfryzację zasobu geodezyjnego powiatu brzeskiego

Umowę pomiędzy Województwem Małopolskim a Starostwem Powiatowym w Brzesku podpisali 4 stycznia w Brzesku wicemarszałek Stanisław Sorys i starosta brzeski Andrzej Potępa (fot. Starostwo Powiatowe w Brzesku)Już za kilka lat mieszkańcy powiatu brzeskiego zyskają powszechny dostęp do dokumentów geodezyjnych przez Internet. Na początku stycznia podpisano umowę na dofianasowanie projektu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu brzeskiego”.

Umowę pomiędzy Województwem Małopolskim a Starostwem Powiatowym w Brzesku podpisali 4 stycznia w Brzesku wicemarszałek Stanisław Sorys i starosta brzeski Andrzej Potępa. Gwarantuje ona otrzymanie dofinansowania z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu to ponad 7,2 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 wynosi ponad 6,1 mln zł. Otrzymane dofinansowanie pozwoli stworzyć na potrzeby powiatu bazę danych geodezyjnych i bazy map oraz zakupić specjalistyczne oprogramowanie.

Na stworzeniu bazy cyfrowych zasobów geodezyjnych skorzystają przede wszystkim mieszkańcy, którzy dane i dokumenty związane z informacją przestrzenną znajdą on-line, bez konieczności wizyty w urzędzie. Baza usprawni też pracę geodetów, komorników, inwestorów i projektantów oraz rzeczoznawców majątkowych. Otwarty dostęp do tych informacji przede wszystkim przyspieszy przygotowanie dokumentacji projektowych do planowanych inwestycji, poprawi też jakość danych udostępnianych w rejestrach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego czy usprawni wymianę danych między funkcjonującymi systemami informacji przestrzennej.

Poza powiatem brzeskim podobne projekty będą realizowane przez 21 innych samorządów z całego województwa małopolskiego. Łączne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów w zakresie E-usług w informacji przestrzennej wyniesie 175,7 mln zł.