logo gisplay

Powiaty Nowosądecki i Bocheński podpisały umowy na cyfryzację swoich zasobów

Starosta nowosądecki Marek Pławiak i prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak podpisali umowę dotyczącą cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatu i miasta (fot. Powiat Nowosądecki)Starosta nowosądecki Marek Pławiak i prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak podpisali umowę dotyczącą cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatu i miasta. Umowę na dofinansowanie cyfryzacji zasobu podpisał także Powiat Bocheński.

Projekt cyfryzacji zasobu powiatu nowosądeckiego o wartości przeszło 16 mln zł będzie realizowany do końca grudnia 2020 roku. Większość tej kwoty, bo aż 14,3 mln zł, stanowi dofinansowanie ze środków RPO. W spotkaniu uczestniczyli także odpowiedzialni za wdrażanie projektu wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk i wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech.

W grudniu 2011 r. Powiat Nowosądecki przejął od Miasta Nowego Sącza zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonywane jako zadania starosty z zakresu administracji rządowej. Między innymi z tego powodu projekt digitalizacji realizowany jest w partnerstwie, w którym liderem (prowadzącym projekt) jest powiat, a partnerem miasto.

W wyniku digitalizacji do 2020 r. w mieście w formie cyfrowej dostępnych będzie ponad 90 proc. map. W powiecie, który ma do zewidencjonowania siedmiokrotnie większy obszar, zdigitalizowanych zostanie przeszło 30 proc. zasobów. W pierwszej kolejności proces obejmie miasta ze względu na zwartą zabudowę i zainteresowanie inwestorów.

Projekt realizowany w powiecie bocheńskim ma być gotowy do końca 2019 roku. Na stworzenie bazy Starostwo Powiatowe w Bochni otrzyma ponad 4,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a całkowita wartośc projektu wynosi prawie 5,5 mln zł.

Projekt realizowany w powiecie bocheńskim zakłada m.in.: dostawę bazy danych zobrazowań lotniczych, digitalizację dokumentów analogowych PZGiK i mapy ewidencyjnej oraz modernizację bazy danych EGiB. Przebudowana zostanie też strona internetowa Wydziału Geodezji i Kartografii, a e-usługi zostaną zintegrowane z platformą ePUAP i systemem płatności elektronicznych.

Bazy zasobów geodezyjnych, którą w najbliższych latach będzie tworzyć powiaty bocheński oraz nowosądecki to kolejne projekty realizowane przez samorządy na terenie całej Małopolski. Łączne dofinansowanie na realizację wszystkich 22 projektów wynosi 175,7 mln złotych.