logo gisplay

Aleksandra Jabłonowska nie pełni już obowiązków GGK

Premier Beata Szydło, z dniem 13 stycznia 2017 r. zwolniła Aleksandrę Jabłonowską z pełnienia obowiązków Głównego Geodety Kraju i przekazała je Grażynie Kierznowskiej - poinformował GUGiK.

Aleksandra Jabłonowska pełniła obowiązki GGK od dnia 4 sierpnia 2016 r. łącząc je z funkcją Dyrektora Departamentu Prawno - Legislacyjnego urzędu.

Z dniem 14 stycznia 2017 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, powierzyła pełnienie obowiązków Głównego Geodety Kraju Grażynie Kierznowskiej – pełniącej do tej pory obowiązki Zastępcy Głównego Geodety Kraju oraz kierującej Departamentem Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Grażyna Kierznowska jest absolwentem wydziału geodezji Akademii Rolniczo-Techniczej w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2. Przed rozpoczęciem pracy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii pełniła funkcję geodety powiatowego w Kraśniku.

Nowy dyrektor dep. Informatyzacji i Rozwoju PZGiK

Z dniem 16 stycznia br. Michał Jasiński Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii powołał na stanowisko Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Marcina Kobusa, który zastąpił odwołanego dotychczasowego dyrektora  Jana Jakubczyka. Marcin Kobus jest absolwentem Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, ukończył studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Geodezja Gospodarcza i Gospodarka Nieruchomościami.