logo gisplay

Powiat Gorlicki dołącza do grona małopolskich samorządów, które stawiają na e-geodezję

owiat Gorlicki dołącza do grona małopolskich samorządów, które stawiają na e-geodezję (fot. malopolska.pl)W połowie 2020 roku gotowa ma być internetowa baza zasobów geodezyjnych powiatu gorlickiego. Umowę gwarantującą otrzymanie ponad 7,4 mln zł dofinansowania z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wicemarszałek Stanisław Sorys przekazał w Gorlicach staroście gorlickiemu Korolowi Górskiemu.

Projekt, który właśnie zaczyna realizować Powiat Gorlicki i dwadzieścia jeden innych samorządów w regionie pozwoli przenieść do bazy internetowej ogromną ilość dokumentów i map geodezyjnych. Dzięki temu, za kilka lat skompletowanie dokumentacji projektowych czy tych niezbędnych do zakupu nieruchomości będzie odbywać się znacznie sprawniej

Na stworzeniu bazy cyfrowych zasobów geodezyjnych skorzystają przede wszystkim mieszkańcy, którzy dane i dokumenty związane z informacją przestrzenną znajdą on-line, bez konieczności wizyty w urzędzie. Baza usprawni też pracę geodetów, rzeczoznawców majątkowych, inwestorów i projektantów oraz komorników. Otwarty dostęp do tych informacji przede wszystkim przyspieszy przygotowanie dokumentacji projektowych do planowanych inwestycji, poprawi też jakość danych udostępnianych w rejestrach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego czy usprawni wymianę danych między funkcjonującymi systemami informacji przestrzennej.

Projekt zakłada m.in.: dostawę bazy danych zobrazowań lotniczych, digitalizację dokumentów analogowych PZGiK i mapy ewidencyjnej oraz modernizację bazy danych EGiB. Specjalistyczne oprogramowanie pozwoli też na integrację e-usług z ePUAP i systemem płatności elektronicznych.

Baza zasobów geodezyjnych, którą w najbliższych latach będzie tworzyć Powiat Gorlicki to jeden z dwudziestu dwóch bliźniaczych projektów realizowanych przez samorządy na terenie całej Małopolski. Dostępne cyfrowo i w internecie dane i dokumenty geodezyjne ułatwią dostęp do nich wszystkim zainteresowanym i usprawnią proces przygotowania np. dokumentacji projektowych. Łączne dofinansowanie na realizację wszystkich 22 projektów wynosi 175,7 mln złotych.

Pozostałe samorządy, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektów dotyczących e-usług w informacji przestrzennej: Powiat Oświęcimski, Powiat Krakowski, Gmina Miejska Kraków, Gmina Wolbrom, Powiat Chrzanowski, Powiat Suski, Powiat Tarnowski, Powiat Wadowicki, Powiat Dąbrowski, Powiat Tatrzański, Powiat Miechowski, Powiat Limanowski, Powiat Olkuski, Powiat Wielicki, Powiat Nowotarski, Gmina Miasta Tarnowa, Powiat Nowosądecki, Powiat Myślenicki i Powiat Proszowicki oraz Powiat Brzeski i Powiat Bocheński.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment