logo gisplay

Wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe z geodezji i kartografii

Stowarzyszenie Geodetów Polskich opublikowało wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe z geodezji i kartografii zrealizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na uczelniach publicznych i niepublicznych w ubiegłym roku akademickim.

Prace magisterskie

I miejsce: Agata Walicka "Modelowanie sygnału full waveform w lotniczym skaningu laserowym", Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Opiekun: Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

II miejsce: Tomasz Kur "Implementacja wariantów metody Remove-Restore w środowisku Matlab", Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii. Opiekun: Dr inż. Tomasz Olszak

III miejsce: Estera Trzcina "Tomografia troposfery z obserwacji GNSS jako źródło danych o dynamice atmosfery", Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Opiekun: dr hab. inż. Witold Rohm, prof. UPWr

Wyróżnienie: Marek Vogt "Analiza metodyki wyznaczania okultacyjnych satelitarnych sondaży troposferycznych (GNSS RO)", Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Opiekun: dr hab. inż. Witold Rohm, prof. UPWr

Prace inżynierskie

I miejsce: Maciej Czapiewski "Badanie użyteczności prostego drona wyposażonego w kamerę do pomiarów", Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Opiekun: dr inż. Wolfgang Kresse, prof. PK

II miejsce: Michał Rabiński "Analiza dokładności wyznaczania orbit systemu GNSS", Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii. Opiekun: dr inż. Dominik Próchniewicz

III miejsce: Konrad Sosnowicz "Wykorzystanie UAV do fotogrametrycznej dokumentacji kolizji i wypadków drogowych", Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii. Opiekun: dr hab. inż. Zdzisław Kruczyński, prof. PW

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment