logo gisplay

Powiat krakowski z dofinansowaniem na cyfryzację zasobu

W Starostwie Powiatowym w Krakowie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego”. Projekt jest częścią regionalnego systemu cyfrowych rejestrów geodezyjnych, który umożliwi podniesienie stanu cyfryzacji w zakresie danych i dokumentów powiązanych z ewidencją gruntów i budynków Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Wartość projektu wynosi 16,6 mln zł., w tym dofinansowanie 14,5 mln zł w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w powiecie krakowskim zakłada między innymi:

  • dostawę bazy danych zobrazowań lotniczych wraz z dostawą ortofotomapy,
  • digitalizację dokumentów analogowych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, mapy ewidencyjnej,
  • modernizację bazy danych EGiB dla gmin: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Mogilany, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów.

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment