logo gisplay

Spotkanie GGK z Geodetami Województw

W miniony wtorek (14 marca 2017 r.) odbyła się narada Głównego Geodety Kraju z Geodetami Województw oraz przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich.

Podczas spotkania omówiono m. in. dotychczasowe przedsięwzięcia Urzędów Marszałkowskich i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii podjęte do realizacji w roku 2017 oraz propozycje przyszłych działań w latach kolejnych, jak również warunki współpracy w zakresie udostępnienia WODGiKom Systemu PZGiK wdrożonego w CODGiK. Głównym celem spotkania było wypracowanie mechanizmów koordynacji, współpracy oraz współdziałania w zakresie realizowanych działań dla stworzenia jednolitej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w kraju.

Źródło: GUGiK

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment