logo gisplay

Spotkanie GGK z Geodetami Województw

W miniony wtorek (14 marca 2017 r.) odbyła się narada Głównego Geodety Kraju z Geodetami Województw oraz przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich.

Podczas spotkania omówiono m. in. dotychczasowe przedsięwzięcia Urzędów Marszałkowskich i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii podjęte do realizacji w roku 2017 oraz propozycje przyszłych działań w latach kolejnych, jak również warunki współpracy w zakresie udostępnienia WODGiKom Systemu PZGiK wdrożonego w CODGiK. Głównym celem spotkania było wypracowanie mechanizmów koordynacji, współpracy oraz współdziałania w zakresie realizowanych działań dla stworzenia jednolitej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w kraju.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018