logo gisplay

Mazowiecki Urząd Marszałkowski już po kontroli CBA dotyczącej e-geodezji

CBA zakończyło kontrolę w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim, która dotyczyła m.in. informatycznych projektów z zakresu e-geodezji. Po 10 miesiącach prac i analiz nie wykazano istotnych nieprawidłowości.

Pod lupę poszły 3 projekty, które Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizował ze środków unijnych w ramach RPO WM 2007–2013. Dwa z nich koordynowane były przez Departament Geodezji i Kartografii - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w którym udział wzięło 283 gminy i 39 powiatów oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (278 gmin i 36 powiatów).

W ramach projektów powstał portal www.wrotamazowsza.pl. Publikowane są na nim dane przestrzenne oraz udostępniane usługi elektroniczne. Dokonano również cyfryzacji danych niezbędnych do udostępnienia usług wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

– Funkcjonariusze CBA rozpoczęli kontrolę w naszym urzędzie w czerwcu ubiegłego roku. Od początku byliśmy pewni, że nie wykaże ona istotnych nieprawidłowości. Nasi pracownicy realizują wszystkie projekty niezwykle starannie i zgodnie z wszelkimi procedurami. Wyniki tej kontroli tylko potwierdziły nasze wysokie standardy. Ponieważ wyniki kontroli są dla nas pomyślne, nie będziemy wnosili zastrzeżeń – poinformował Waldemar Kuliński, Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.