logo gisplay

IX Ogólnopolski Konkurs prac dyplomowych z zakresu kartografii, geomatyki i geoinformacji

Zakład Kartografii i Geomatyki UAM w porozumieniu z Oddziałem Kartograficznym PTG zaprasza wszystkie uczelnie prowadzące zajęcia z kartografii i geomatyki do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii i Geoinformacji dla Studentów Wyższych Uczelni.

Konkurs odbędzie się 19 maja 2017 r.  w Collegium Geographicum na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Dyplomanci za zgodą promotora mogą zgłaszać udział w konkursie przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 24 kwietnia 2017 roku. Ocenie będą podlegały wymagane od uczestnika konkursu poster (70x100cm) oraz prezentacja power point (maksymalnie 10 minut) .

Komisja oceniająca będzie się kierowała następującymi kryteriami przy ocenie posteru i osobistej prezentacji:

  1. Oryginalnośći specyfika problemu naukowego;
  2. Utylitarny charakter pracy i jej konkretne wykorzystanie;
  3. Zastosowane technologie, oprogramowanie, źródła i bazy danych;
  4. Walory graficzno-estetyczne oraz logiczny układ i struktura wykonanego posteru;
  5. Sposób, ekspresja prezentacji koncepcji, przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy w Komunikacie