logo gisplay

Nowa witryna rejestru TERYT

Główny Urząd Statystyczny z końcem marca br. uruchomił nową witrynę rejestru podziału terytorialnego kraju (TERYT).

Witryna dostępna jest pod adresem http://eteryt.stat.gov.pl. Oferuje użytkownikom nowe możliwości w zakresie:

  • Wyszukiwania - szukając jednostek podziału terytorialnego, miejscowości czy ulic, użytkownik może posłużyć się nazwą, identyfikatorem, bądź kategorią/rodzajem/cechą obiektu. Dodatkowo istnieje możliwość zawężenia obszaru wyszukiwania do wybranej przez siebie jednostki.
  • Przeglądania - zaprojektowana w formie hierarchicznego widoku drzewa opcja przeglądania, umożliwia użytkownikowi przeglądanie zawartości poszczególnych katalogów rejestru w łatwy i przystępny sposób.
  • Pobierania - użytkownik ma możliwość pobrania zbiorów danych (według samodzielnie zdefiniowanych dat) oraz raportów (aktualnych i archiwalnych). Wygenerowane pliki można wyeksportować w celu dalszej edycji.

Korzystanie z identyfikatorów rejestru ułatwia prowadzenie słowników służących rejestracji adresów i zapewnia spójność informacji w nich zawartych. Wszystkie wymienione wyżej opcje dostępne są bezpłatnie dla wszystkich użytkowników, nie wymagają dodatkowej rejestracji czy logowania.