logo gisplay

Ranking Studiów Inżynierskich. Gdzie najlepsze studia z geodezji i kartografii?

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 - geodezja i kartografiaNajlepsze studia w Polsce dające tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera wskazał pierwszy Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017. Oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych, w tym kierunek geodezja i kartografia.

Ranking prezentuje 311 najlepszych programów studiów, które są prowadzone na 288 wydziałach w 26 polskich uczelniach akademickich. Wśród uczelni, których studia zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych dyscyplinach na czele jest Politechnika Warszawska (13 najlepszych programów), przed Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Wrocławską (po 3 programy) oraz Politechniką Śląską (2 programy).

Najlepsze studia z geodezji i kartografii według Rankingu to:

 1. Politechnika Warszawska - Wydział Geodezji i Kartografii.
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.
 4. Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji.
 5. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.
 6. Politechnika Koszalińska - Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji.

Ranking Studiów Inżynierskich, pionierski w Polsce, adresowany jest do tegorocznych maturzystów, którzy już wkrótce wybierać będą uczelnię i kierunek studiów.

- Zapewnienie zdolnej młodzieży najwyższej klasy wykształcenia inżynierskiego leży w interesie polskiej gospodarki - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawca Rankingu Studiów Inżynierskich. - Chcemy pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów w obszarze dyscyplin technicznych, najbardziej potrzebnych gospodarce i dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków.

Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała Kapituła, pracująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera, w skład której wchodzą zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu. Do oceny studiów użyto 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Są to:

 • Prestiż - mierzony poprzez: badanie opinii kadry akademickiej;
 • Absolwenci na rynku pracy - mierzone poprzez: badanie opinii pracodawców (realizowane przez "IBM Indicator") oraz badanie "Ekonomiczne Losy Absolwentów" (realizowane przez MNiSW);
 • Potencjał akademicki - wskaźniki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe;
 • Efektywnosć naukowa - wskaźniki: publikacje, cytowania, indeks Hirsha;
 • Potencjał dydaktyczny - wskaźniki: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe;
 • Innowacyjność - wskaźnik: patenty i prawa ochronne.

Źródło: perspektywy.pl

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment