logo gisplay

Grażyna Kierznowska już nie p.o.

Z dniem 22 maja 2017 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, powołała Grażynę Kierznowską na stanowisko Głównego Geodety Kraju.

Grażyna Kierznowska pełniła obowiązki Głównego Geodety Kraju od dnia 14 stycznia 2017 r. łącząc je z funkcją Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Grażyna Kierznowska jest absolwentem wydziału geodezji Akademii Rolniczo-Techniczej w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2. Przed rozpoczęciem pracy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii pełniła funkcję geodety powiatowego w Kraśniku.

W związku z odwołaniem w dniu 30 maja 2017 r. Michała Jasińskiego ze stanowiska Dyrektora Generalnego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, z dniem 1 czerwca br., na stanowisko został powołany Marcin Wójtowicz, który przed rozpoczęciem pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Lokalizacji Inwestycji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Źródło: GUGiK

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018