logo gisplay

GUGiK podpisał umowę na e-usługi o wartości blisko 35 mln zł

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zawarł umowę z firmą Asseco Poland S.A na „Budowę oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT wraz ze szkoleniami”.  Wartość umowy opiewa na blisko 35 mln zł.

Zgodnie z podpisaną 9 czerwca br. umową, Asseco Poland zaprojektuje oraz zbuduje środowisko kompetencyjno-analityczne, udostępniające obywatelom, przedsiębiorcom oraz jednostkom administracji publicznej zaawansowane usługi z zakresu informacji przestrzennej, pochodzące z rejestrów georeferencyjnych. Są one istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, prowadzenia działalności gospodarczej czy ochrony środowiska i zarządzania. Asseco będzie odpowiedzialne również za rozwój i modyfikacje obecnie funkcjonujących w GUGiK systemów i narzędzi informacyjnych, w tym m.in. systemu Geoportal, Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT) oraz Systemu Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu (SZNMT).

Przewidywany termin zakończenia prac to 31 sierpnia 2018 roku.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment