logo gisplay

GUGiK podpisał umowę na e-usługi o wartości blisko 35 mln zł

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zawarł umowę z firmą Asseco Poland S.A na „Budowę oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT wraz ze szkoleniami”.  Wartość umowy opiewa na blisko 35 mln zł.

Zgodnie z podpisaną 9 czerwca br. umową, Asseco Poland zaprojektuje oraz zbuduje środowisko kompetencyjno-analityczne, udostępniające obywatelom, przedsiębiorcom oraz jednostkom administracji publicznej zaawansowane usługi z zakresu informacji przestrzennej, pochodzące z rejestrów georeferencyjnych. Są one istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, prowadzenia działalności gospodarczej czy ochrony środowiska i zarządzania. Asseco będzie odpowiedzialne również za rozwój i modyfikacje obecnie funkcjonujących w GUGiK systemów i narzędzi informacyjnych, w tym m.in. systemu Geoportal, Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT) oraz Systemu Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu (SZNMT).

Przewidywany termin zakończenia prac to 31 sierpnia 2018 roku.