logo gisplay

Pierwsze propozycje zespołu do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii

Posiedzenie zespołu do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii (fot. MIiB)Przedstawiciele podzespołów zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii zaprezentowali wstępne wyniki prac.

Spotkaniu (20 czerwca 2017 r.)  przewodniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski, który w krótkiej dyskusji na temat prezentacji przygotowanych przez podzespoły i zapowiedział kolejne spotkania, podczas których zespół wypracuje wspólne propozycje zmian dotyczących geodezji i kartografii.

- Zespół wskazuje na gotowość do wspólnych działań – na wzniesienie się ponad osobiste interesy poszczególnych środowisk działających w dziedzinie geodezji i kartografii. Tylko wspólna i szczera dyskusja wskaże wszystkie elementy niezbędne do zmiany i pozwoli wprowadzić je sprawnie i spójnie, systemowo – podkreślił Żuchowski otwierając spotkanie.

Podczas posiedzenia zaprezentowano wstępne wyniki prac podzespołów:

  • Geodezja a geoinformacja – nowe wyzwania. Określenie standardów, redefinicja systemów informacyjnych państwa (ZSIN, pzgik, K-GESUT);
  • Standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych; wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych;
  • Organizacja zawodu geodety i nadawania uprawnień zawodowych;
  • Struktura organizacyjna SGiK i jej finansowanie oraz organizacja, struktura i tryb prowadzenia;
  • Ewidencja gruntów i budynków.

W skład zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii wchodzą przedstawiciele organów służby geodezyjnej i kartograficznej, organizacji geodezyjnych i kartograficznych, świata nauki oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Zespół ma zdiagnozować potrzeby systemu, przeanalizować jego wydajność oraz wypracować sprawny i spójny model funkcjonowania geodezji i kartografii. Kolejny etap prac to przygotowanie założeń rozwiązań systemowych w zakresie geodezji i kartografii i opracowanie propozycji brzmienia przepisów zgodnie z przyjętymi założeniami.

Źródło: MIiB

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018