logo gisplay

CODGiK do likwidacji

Zarządzeniem Głównego Geodeta Kraju z dnia 1 września 2017 r. Główny Geodeta Kraju podjął decyzję o likwidacji Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK).

CODGiK będzie prowadził dotychczasową działalność do końca 2017 roku. Po tym terminie zadania wykonywane przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będą wykonywane w ramach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Podjęta decyzja ma na celu umożliwienie w sposób bardziej efektywny wykonywania ustawowych zadań przez Głównego Geodetę Kraju.

Na Likwidatora został wyznaczony Jarosław Zembrzuski, który będzie pełnił tę funkcję niezależnie od obowiązków Dyrektora CODGiK.

Treść Zarządzenia

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment