logo gisplay

Geodezyjne e-usługi w Powiecie Suskim

Pełnego rozpędu nabrały prace geodezyjne w powiecie suskim, w którym łączna wysokość pozyskanych środków na e-geodezję wynosi aż 35,7 mln zł. Rozpoczęty w połowie 2016 r. projekt pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Suskim” wszedł w fazę pełnej realizacji.

Na projekt ten powiat pozyskał ok. 9 mln zł, a jego realizacja umożliwi szereg modernizacji ewidencji gruntów i budynków, gruntowną wymianę sprzętu elektronicznego (serwerownia i stacje robocze), skanowanie materiałów geodezyjnych (mapy i operaty geodezyjne) oraz uruchomienie ogólnodostępnego geoportalu.

Podpisanie umowy na dofinansowanie nastąpiło w styczniu 2017 r., ale dzięki dobremu zaplanowaniu projektu możliwa jest terminowa realizacja poszczególnych działań. Wykonana została już część związana z modernizacją ewidencji gruntów i budynków we wsi Skawica, a takie same działania trwają na terenie Sidziny (termin zakończenia to koniec 2018r.). Dzięki modernizacjom uporządkowane zostają m.in. granice działek i ewidencja budynków, aktualizowane są również użytki w terenach zabudowanych.

Postępują prace związane z digitalizacją zasobów. Pracownicy starostwa już zeskanowali i zapisali cyfrowo materiały z obrębów Skawica, Sidzina, Grzechynia, Tarnawa Dolna, Hucisko, Juszczyn, Targoszów i Bieńkówka. W sumie to ok. 6800 operatów i 770 arkuszy map. Trwają przygotowania do montażu wartej ok. 670 tys. zł nowoczesnej serwerowni, przeznaczonej do obsługi geoportalu, a Wydział Geodezji rozpoczął też modernizację urządzeń drukujących. Zaznaczyć należy, że praktycznie 100% środków przeznaczonych na wyżej opisane działania zostało pozyskanych z zewnątrz, tj. z funduszy europejskich (90%), budżetu Wojewody Małopolskiego oraz budżetów wspierających projekt gmin.

Oprócz projektu związanego z e-usługami, Wydział Geodezji podpisał stosowne umowy dotacyjne i rozpoczął realizację dwóch dużych projektów związanych za scalaniem gruntów na Wysokiej oraz w pozostałej do scalenia części Łętowni.B udżety obu projektów scaleniowych opiewają w sumie na około 25,5 mln zł. Dodatkowo, niezależnie od realizacji wymienionych wcześniej wielkich projektów, udało się pozyskać jeszcze dodatkowe środki w wysokości ok. 1,2 mln zł na takie zadania jak: modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków dla Tarnawy Dolnej, modernizacja ewidencji budynków w Łętowni, Państwowy Rejestr Granic dla całego powiatu suskiego, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Budzowa oraz regulacja dróg powiatowych.

Źródło: SW w Suchej Beskidzkiej

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018