logo gisplay

SGP wybrało najlepsze prace dyplomowe z geodezji i kartografii

Stowarzyszenie Geodetów Polskich ogłosiło wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie na kierunku geodezja i kartografia obronione w roku akedmickim 2016/2017.

Do najnowszej edycji konkursu zgłoszono łącznie 29 prac magisterskich oraz 15 inżynierskich. W kategorii prace magisterskie wpłynęły prace z: AGH w Krakowie (10), Politechniki Warszawskiej (8), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (5), Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (3), z WAT w Warszawie (3). Wśród prac inżynierskich wpłynęły prace z: Politechniki Warszawskiej (6), Politechniki Wrocławskiej (2), Akademii Morskiej w Szczecinie (2) oraz po jednej z: WAT, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, UWM w Olsztynie, PWSTE w Jarosławiu i AGH.

Prace oceniała 20-osobowa Komisja Konkursowa, której przewodniczącym był dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW.

Wyniki - prace magisterskie

  • I miejsce - Radosław Jacek Zajdel: Opracowanie serwisu internetowego do wizualizacji rezultatów walidacji orbit satelitów multi-GNSS z wykorzystaniem danych SLR. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; opiekun pracy: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica
  • II miejsce - Wojciech Pęczek: Pozyskanie i opracowanie danych z bezzałogowego statku powietrznego własnej konstrukcji. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; opiekun pracy: dr inż. Tomasz Owerko
  • III miejsce - Dariusz Strugarek: Analiza porównawcza orbit satelity GOCE opartych na obserwacjach GPS z laserowymi pomiarami odległości SLR. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; opiekun pracy: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica

Wyróżnienia

  • Artur Leńczuk: Wykorzystanie gradiometrii satelitarnej z misji GOCE w badaniach niejednorodności skorupy ziemskiej na obszarze Polski. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Marcin Barlik
  • Jakub Krzysztof Wabiński: Metodyka opracowania tyflomap z wykorzystaniem druku 3D. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; opiekun pracy: dr hab. inż. Albina Mościcka

Wyniki - prace inżynierskie

  • I miejsce - Mateusz Bielecki: Wpływ parametrów nalotu i warunków wyrównania bloku zdjęć niskopułapowych pozyskanych kamerą typu Rolling Shutter. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
  • II miejsce - Magdalena Węgrzyn: Opracowanie aplikacji turystycznej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; opiekun pracy: dr hab. inż. Albina Mościcka
  • III miejsce - Paulina Dorota Cierpich, Justyna Ruchała: Analiza porównawcza Numerycznych Modeli Terenu oraz dokładności ortofotomapy na przykładzie otuliny Poleskiego Parku Narodowego. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; opiekun: Dr inż. Edyta Puniach

Wyróżnienia

  • Daniel Szulczewski, Michał Łoń: Wykorzystanie danych z lotniczego skanowania laserowego i zdjęć fotogrametrycznych w tworzeniu i aktualizacji trójwymiarowego modelu miasta. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Bakuła
  • Aleksandra Magdalena Tobiasz: Wykorzystanie archiwalnych obrazów do wizualizacji 3D grodu Biskupin. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr hab. inż. Dorota Zawieska

Źródło: SGP

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018