logo gisplay

Spotkanie służby geodezyjnej województwa lubelskiego

Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska spotkała się ze służbą geodezyjną województwa lubelskiego (fot. GUGiK)Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska spotkała się ze służbą geodezyjną województwa lubelskiego. To pierwsze z cyklu spotkań organizowanych w regionach, podczas których będą omawiane bieżące zagadnienia nurtujące środowisko.

Gospodarzem spotkania, które odbyło się 5 marca 2018 r., był WINGiK Województwa Lubelskiego Marek Kłopotek. Podczas spotkania Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska prezentowała Procedurę weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Natomiast Szymon Rymsza z GUGiK mówił o etapach formalnych i technicznych włączenia do ZSIN, kontrolach i komunikacji ze ZSIN, narzędziach wspomagających poprawę błędów, standardowych typach błędów w bazach EGiB. Poruszał także temat kompletności przekazania baz ewidencji gruntów i budynków z województwa lubelskiego.

Wiesław Szymański z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii omawiał ogólne zasady wykorzystania materiałów źródłowych PZGiK w celu określenia współrzędnych punktów granicznych. Przedstawił podstawowe zasady ustalania granic z zastosowaniem zobrazowań lotniczych, satelitarnych lub ortofotomap oraz zasady postępowania przez podmioty zaangażowane w prace modernizacyjne.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018