logo gisplay

GEOPOZ cyfryzuje i modernizuje zasób geodezyjny i kartograficzny Poznania

GEOPOZ cyfryzuje i modernizuje zasób geodezyjny i kartograficzny Poznania (fot. GEOPOZ)Poznań pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 5 mln złotych na cyfryzacje zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uruchomienie e-usług. Podstawowym celem projektu, za realizację którego odpowiedzialny jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, jest zwiększenie dostępności i jakości danych przestrzennych.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości danych przestrzennych dotyczących Poznania. – Sprawna administracja samorządowa to priorytet. Poznań potrzebuje bazy danych w postaci cyfrowej, które usprawnią procesy inwestycyjne w mieście, zapewnią mieszkańcom i przedsiębiorcom szybki i łatwy dostęp do danych przestrzennych. – mówi Andrzej Krygier, Dyrektor ZGiKM GEOPOZ.

Projekt zakłada usunięcie barier w dostępie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. – Postawiliśmy przez sobą ambitne zadanie. Zwiększamy dostęp, jakość i stopień wykorzystywania danych przestrzennych. Realizacja projektu została podzielona na kilka zadań szczegółowych – mówi Anna Zielińska, kierownik projektu – W chwili obecnej GEOPOZ wkracza w ostatni etap realizacji projektu. Sytuacja jest mocno dynamiczna, niektóre zadania już ukończono, w innych testowane są dostarczone rozwiązania inne są w trakcie realizacji – mówi Anna Zielińska.

W ramach projektu przeprowadzono już modernizację ewidencji gruntów i budynków (egib) dla trzech obrębów: Główna (3113 działek, 3227 budynków), Kobylepole (3500 działek, 2310 budynków) Spławie (3346 działek, 1362 budynków).

W dalszym ciągu trwa cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W rezultacie utworzone zostanie cyfrowe odwzorowanie dla materiałów zasobu. Materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego Poznania przeznaczone do digitalizacji to około 1,2 miliona dokumentów o łącznej liczbie stron 2,8 miliona o różnych formatach. – To imponujące liczby, za którymi kryje się ogrom pracy. Szacujemy, że liczba pozyskanych metadanych, opisujących zeskanowane materiały sięgnie ok. 5,4 miliona sztuk. – tłumaczy Anna Zielińska. Wśród materiałów przeznaczonych do skanowania znalazły się m.in. operaty katastralne i podziałowe, operaty pomiarowe z lat 2008-2015, akty notarialne z lat 2010-2015, zawiadomienia z lat 2010-2015.

GEOPOZ cyfryzuje i modernizuje zasób geodezyjny i kartograficzny Poznania (fot. GEOPOZ)

W ramach projektu zakupiono trzy specjalistyczne urządzenia skanujące: do skanowania dokumentów do formatu A0, zszytych dokumentów A3 oraz pojedynczych kartek do formatu A3. Obecnie urządzenia wykorzystywane są w siedzibie GEOPOZu do zadań związanych z cyfryzacją zasobu. Po zakończeniu projektu będą wykorzystywane do skanowania na bieżąco dokumentów i utrzymywania bazy w wersji cyfrowej. Po zakończeniu projektu powierzchnia Poznania oprócz pokrycia w 100% cyfrową mapą ewidencyjną i zasadniczą zostanie uzupełniona dokumentami przetworzonymi do postaci cyfrowej. Oznaczać to będzie łatwiejszy dostęp do materiałów zasobu poprzez wprowadzenie elektronicznych usług publicznych.

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Poznania to tylko część realizowanego projektu, dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 6,8 mln zł, z czego aż 5,8 mln zostanie dofinansowanych ze środków unijnych.

Źródło: GEOPOZ

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018