logo gisplay

Organizacje geodezyjne wspólnie powalczą o zmiany w prawie

Organizacje geodezyjne i kartograficzne podpisały 15 maja 2018 r. w Warszawie porozumienie o współpracy „APEL45” zobowiązujące do współpracy w celu wypracowania wspólnych stanowisk dotyczących zmian w prawie geodezyjnym.

Pod porozumieniem podpisało się sześć organizacji: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Polska Geodezja Komercyjna, Polskie Towarzystwo Geodezyjne, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Porozumienie Lokalnych Stowarzyszeń Geodetów oraz Geodezyjna Izba Gospodarcza.

Zgodnie z porozumieniem organizacje zobowiązują się do wspólnych działań dotyczących m.in. powołania komisji kodyfikacyjnej do opracowania nowej ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz likwidację barier biurokratycznych i reforma PZGiK. Celem współpracy jest także kontynuacji dialogu na temat możliwości ewentualnego utworzenia samorządu zawodowego w najbliższej przyszłości.

Treść Porozumienia APEL 45

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment