logo gisplay

Zmiana zakresu projektów POPC realizowanych przez GUGIK

Zmniejszono liczbę danych i funduszy przeznaczonych na realizację projektów CAPAP, ZSIN-Faza II oraz K-GESUT - poinformował GUGiK.

Aneksy do Porozumień o dofinansowanie projektów zostały podpisane 18 maja 2018 roku. Wcześniej zaakceptowane zostały przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Aneksy nie zmieniają zakres e-usług, a jedynie liczbę danych i funduszy. W obecnie ustalonym zakresie Główny Urząd Geodezji i Kartografii ma obowiązek zrealizować projekty do 15 listopada 2018 r. Aktualna wartość projektów to 217 726 183 PLN.

E-usługi - wskaźniki bez zmian

  • w projekcie CAPAP (Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej) – 8 e-usług
  • w projekcie ZSIN - Faza II (Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach) – 5 e-usług
  • w projekcie K-GESUT (Krajowa Baza Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu) – 4 e-usługi

Dane - zakres zmniejszony

w projekcie CAPAP:

  • opracowanie danych wysokościowych ALS w Standardzie 1 (4 pkt/m2) dla powierzchni 26 601 km2;
  • opracowanie danych wysokościowych ALS w Standardzie 2 (12 pkt/m2) dla powierzchni 7 505 km2;
  • opracowanie modeli 3D budynków dla obszaru województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego;
  • cyfryzacja 443 000 analogowych zdjęć lotniczych.

w projekcie ZSIN - Faza II

  • dostosowanie baz danych EGiB (Ewidencji Gruntów i Budynków) do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach dla obszaru 66 powiatów

w projekcie K-GESUT

  • dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu) dla obszaru wybranych jednostek ewidencyjnych, położonych na obszarze 69 powiatów.

Pozostałe zadania w projektach zostały odpowiednio dostosowane do ustalonej zmiany zakresu projektów.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018