logo gisplay

E-geodezja w powiecie kępińskim

Zakończyła się realizacja projektu "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług Powiatu Kępińskiego”. Łącznie w okresie od stycznia 2017 roku do końca maja bieżącego roku zrealizowano 11 zadań z zakresu wdrożenia e-usług.

W ramach projektu utworzono bazy GESUT oraz BDOT500 dla miasta Kępna. Uporządkowano rejestr EGiB oraz uzupełnieniono rejestr o numery dróg, zweryfikowano poprawności użytków gruntowych oraz założenie kartotek budynków. Zadanie obejmowało również zeskanowanie aktów notarialnych oraz arkuszy budynkowych i dołączenie zeskanowanych dokumentów do bazy danych. Finalnym elementem było wprowadzenie pozyskanych danych do funkcjonującego systemu w ośrodku.

Kolejne zadanie stanowiące duże wyzwanie to skanowanie zasobów geodezyjnych zgromadzonych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Łącznie przetworzonych cyfrowo zostało ponad 450 000 sztuk dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.

Ważnym elementem projektu była także konwersja powstałej bazy danych w celu dostosowania jej do aktualnego standardu wynikającego z przepisów prawnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków.

W maju br. wdrożone zostało oprogramowanie specjalistyczne dla e-usług. Wcześniej na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w związku ze zwiększeniem baz danych zakupiono nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem a także rozbudowano serwerownię. Wdrożenie e-usług uzupełniły szkolenia dla pracowników wydziału.

Wdrożenie e-usług poprawi a przede wszystkim usprawni jakość świadczonych usług publicznych realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Dla interesantów oznacza to możliwość przesłania wniosku i pobrania danych drogą elektroniczną oraz co szczególnie istotne ogranicza konieczność osobistego stawienia się w urzędzie.

Tak rozbudowany zakres merytoryczny projektu możliwy był do realizacji dzięki pozyskanej dotacji. Łącznie wydatkowano 1 294 395,76 złotych z czego dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiła 85%. Pozostałych 15% pochodziło z budżetu Powiatu Kępińskiego.

 

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018