logo gisplay

Aktualizacja oprogramowania Softline

Firma Softline zaktualizowała swoje programy C-GEO, C-GML, GML Factory oraz GeoOrganizer.

Zmiany w C-GEO i C-GML:

 • w walidacji plików GML dodano podkategorię dla weryfikacji atrybutowych – weryfikację zgodnie z modelem GESUT. Są to między innymi kontrole: poprawności zapisu współrzędnych, precyzji zapisu atrybutu srednica, poprawności atrybutów: rodzajPrzewodu, przebieg, rzednaGory, rzednaDolu, KsztaltUrzadz,
 • w module Importu danych EGiB SWDE/GML: rozbudowano możliwości wyszukiwania, filtrowania (np. kryterium adres, właściciel, powierzchnia), wprowadzono możliwość generowania zawiadomień z zaimportowanym z pliku określeniem daty i godziny stawienia się na gruncie dla poszczególnych działek,
 • w module Dziennik pomiarów RTK/RTN dodano import plików obserwacji z aplikacji PowerGPS firmy SkyRaster,
 • wprowadzono możliwość określania filtra barwnego dla mapy wyświetlanej jako tło, możliwość włączenia pobierania atrybutów punktów z mapy w tle do baz danych bieżącej mapy,
 • przy imporcie map wektorowych w DXF z aplikacji GeoInfo rozpoznawane są tam zastosowane problematyczne przesłonięcia tekstów i budynków, obiekty te mogą być automatycznie usuwane lub odpowiednio wyświetlane,
 • dodano możliwość włączenia przyciągania (snapowania) tekstów do punktów/linii,
 • poprawiono wyświetlanie krawędzi linii przerywanych w przypadku sąsiadujących obiektów (np. użytki gruntowe, chodniki, jezdnie),
 • w edytorze napisów dla mapy dodano możliwość filtrowania napisów wielowierszowych, co ułatwia np. ich masową modyfikację,
 • w module Raportów ulepszono wczytywanie plików HTML w celu dołączania do dokumentacji,

Zmiany w GeoOrganizer:

 • dodano eksport faktur wystawionych w programie do pliku JPK_FA (jednolity plik kontrolny) wymagany dla deklaracji VAT,
 • w danych pracy geodezyjnej dodano przycisk „Otwórz stronę portalu powiatowego''. Użycie przycisku spowoduje otwarcie w domyślnej przeglądarce internetowej właściwej strony portalu powiatowego geodety i po zalogowaniu się użytkownika, dostęp danych tam zawartych. W GeoOrganizerze zostały już zapisane wszystkie adresy portali powiatowych, które udało się odnaleźć. Użytkownik programu, może także zgłosić do nas adres portalu, którego nie ma dotąd w naszej bazie,
 • wprowadzenie zakładki "Czas pracy" – do rejestracji czasu pracy pracowników. Gromadzi się w niej kto, kiedy wykonał jakie czynności i w jakim czasie. Słownik czynności można budować samodzielnie. W efekcie można zgromadzone dane wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego i sporządzić np. kalkulację ilości przepracowanych godzin przez poszczególnych pracowników. Uprawnienia dostępu do tej zakładki są definiowane w panelu Konta użytkowników,
 • dodano możliwość nadania działce statusu „-„ – czyli nieokreślony (nie działka przedmiotowa i nie sąsiednia),

Zmiany w GML Factory:

 • w walidacji plików GML dodano podkategorię dla weryfikacji atrybutowych – weryfikację zgodnie z modelem GESUT. Są to między innymi kontrole: poprawności zapisu współrzędnych, precyzji zapisu atrybutu srednica, poprawności atrybutów: rodzajPrzewodu, przebieg, rzednaGory, rzednaDolu, KsztaltUrzadz. Wykryte niezgodności są raportowane jako Informacja, a nie jako błąd krytyczny.
 • dodano komunikat o błędzie odczytu pliku GML, gdy występuje w nim niedozwolony znak, który uniemożliwia wczytanie go do programu.

 

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018