logo gisplay

GGK powołuje kolejny zespół

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski powołał Zespół do Oceny Regulacji Prawnych Związanych z Funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków, który ma przeanalizować aktualne otoczenie prawne i zdiagnozować przyczyny przedłużające proces informatyzacji zasobów ewidencji gruntów i budynków oraz przedstawić zalecenia do dalszych działań.

W związku z przedłużającym się procesem informatyzacji zasobów ewidencji gruntów i budynków zachodzi pilna potrzeba przeanalizowania aktualnego otoczenia prawnego w celu zdiagnozowania przyczyn takiego stanu rzeczy i wypracowania ewentualnych zaleceń co do dalszych działań, w wyniku których proces informatyzacji zostanie skutecznie zakończony - czytamy na stronie GUGiK.

W skład Zespołu do Oceny Regulacji Prawnych Związanych z Funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków wchodzą:

  • Paweł Hanus - Przewodniczący;
  • Rafał Władziński – Zastępca przewodniczącego;
  • Renata Piłat – Sekretarz;
  • Członkowie: Dorota Pawłowska - Baszak, Andrzej Bielasty, Krzysztof Borys, Wojciech Dyakowski, Dariusz Felcenloben, Karol Kaim, Karol Koss, Tadeusz Lasota, Jacek Łaguz, Robert Łuczyński, Dariusz Maślany, Alicja Meusz, Ludmiła Pietrzak, Paweł Pręcikowski, Mirosław Puzia, Jan Schnerch, Jarosław Wesołowski, Jarosław Zembrzuski.

 

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018