logo gisplay

Powiat Elbląski podpisał umowę na e-usługi

W miniony wtorek (10 lipca) pomiędzy Powiatem Elbląskim a OPEGIEKA w Elblągu została podpisana umowa o wartości ponad 5,7 mln zł na wykonanie e-usług dla Powiatu Elbląskiego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”.

Projekt polega na zwiększeniu cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego poprzez przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, budowę i modernizację baz danych geoprzestrzennych oraz wdrożenie e-usług publicznych. W ramach projektu zakupiony zostanie również nowoczesny sprzęt komputerowy, w tym serwery obsługujące wdrożone e-usługi oraz dane geoprzestrzenne. Dzięki realizacji projektu wdrożonych zostanie 20 e-usług publicznych. W efekcie wdrożenie projektu pozwoli na budowę zintegrowanej i uporządkowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego dostostosowanej do wymogów prawnych i standardów udostępniania i przekazywania Informacji Sektora Publicznego. Projekt poprawi jakość i dostępność zasobów sektora publicznego i usprawni funkcjonowanie administracji, zwiększając podaż usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy zakres udostępnianych Informacji Sektora Publicznego w sieci.

Celem projektu jest:

  • skrócenie procesów administracyjnych w Starostwie poprzez ich informatyzację i automatyzację,
  • rozszerzenie możliwości dostępu do danych geoprzestrzennych poza godzinami pracy urzędu,
  • zapewnienie bezpiecznego i płynnego udostępniania danych geoprzestrzennych w formie teleinformatycznej,
  • zwiększenie zasobów informacji sektora publicznego z zakresu kartografii i geodezji, poprzez przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG), bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT),
  • modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i aktualizacja tej bazy danych,
  • dostosowanie możliwości udostępniania informacji sektora publicznego z zakresu kartografii i geodezji do poziomu wynikającego z przepisów prawa w tym zakresie.

Wartość umowy wynosi 5 740 902 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 4 640 532,50 zł.

Termin zakończenia prac ustalono na dzień 6 maja 2019 r.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Elblągu

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018