logo gisplay

Powiat Elbląski podpisał umowę na e-usługi

W miniony wtorek (10 lipca) pomiędzy Powiatem Elbląskim a OPEGIEKA w Elblągu została podpisana umowa o wartości ponad 5,7 mln zł na wykonanie e-usług dla Powiatu Elbląskiego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”.

Projekt polega na zwiększeniu cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego poprzez przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, budowę i modernizację baz danych geoprzestrzennych oraz wdrożenie e-usług publicznych. W ramach projektu zakupiony zostanie również nowoczesny sprzęt komputerowy, w tym serwery obsługujące wdrożone e-usługi oraz dane geoprzestrzenne. Dzięki realizacji projektu wdrożonych zostanie 20 e-usług publicznych. W efekcie wdrożenie projektu pozwoli na budowę zintegrowanej i uporządkowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego dostostosowanej do wymogów prawnych i standardów udostępniania i przekazywania Informacji Sektora Publicznego. Projekt poprawi jakość i dostępność zasobów sektora publicznego i usprawni funkcjonowanie administracji, zwiększając podaż usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy zakres udostępnianych Informacji Sektora Publicznego w sieci.

Celem projektu jest:

  • skrócenie procesów administracyjnych w Starostwie poprzez ich informatyzację i automatyzację,
  • rozszerzenie możliwości dostępu do danych geoprzestrzennych poza godzinami pracy urzędu,
  • zapewnienie bezpiecznego i płynnego udostępniania danych geoprzestrzennych w formie teleinformatycznej,
  • zwiększenie zasobów informacji sektora publicznego z zakresu kartografii i geodezji, poprzez przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG), bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT),
  • modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i aktualizacja tej bazy danych,
  • dostosowanie możliwości udostępniania informacji sektora publicznego z zakresu kartografii i geodezji do poziomu wynikającego z przepisów prawa w tym zakresie.

Wartość umowy wynosi 5 740 902 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 4 640 532,50 zł.

Termin zakończenia prac ustalono na dzień 6 maja 2019 r.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Elblągu

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018