logo gisplay

Polska większa o 1 643 ha

Przyrost i ubytek liczby mieszkańców poszczególnych województw (fot. GUS)W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha - poinforrmował Główny Urząd Statystyczny.

Jest to wynikiem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 183).

Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w wyniku obliczeń dokonanych na podstawie tego dokumentu, wzrosła o 1 159 ha powierzchnia woj. pomorskiego (w jego obrębie powiatów: puckiego o 904 ha i nowodworskiego o 255 ha) oraz o 484 ha woj. zachodniopomorskiego (miasta na prawach powiatu Świnoujście). W odniesieniu do szczebla gminnego przyrost powierzchni dotyczy następujących jednostek w woj. pomorskim: Hel (123 ha), Jastarnia (218 ha), Krokowa (266 ha) i Władysławowo (297 ha) w pow. puckim, Krynica Morska w pow. nowodworskim (255 ha) oraz w woj. zachodniopomorskim – wspomniana wyżej gmina miejska Świnoujście. Przyrost powierzchni wymienionych jednostek rzutował jednocześnie na wzrost powierzchni miast w Polsce o 1 045 ha i terenów wiejskich o 598 ha. Prace obliczeniowe będą kontynuowane.

W związku z wejściem w życie zmian w podziale terytorialnym ogłoszonych w rozporządzeniach Rady Ministrów, wymienionych w części „Zmiany podziału terytorialnego” w porównaniu z ubiegłym rokiem, uległa zmianie powierzchnia jednostek poziomu powiatowego, gminnego oraz miast i obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich.

Znaczące zmiany powierzchni jednostek szczebla powiatowego zostały wprowadzone w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim. Z tego powiatu, z gm. Rzekuń wyłączone zostało 483 ha, przyłączone następnie do miasta na prawach powiatu Ostrołęka. Ponadto, dokonano zmiany granic dwóch gmin w tym powiecie: do gminy wiejskiej Czarnia włączone zostały 132 ha z obszaru wiejskiego gminy miejsko-wiejskiej Myszyniec.

W porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się także liczba ludności Polski o 566 osób. Jest to wynikiem przyrostów i ubytków liczby mieszkańców poszczególnych województw. Jak ilustruje mapa powyżej, wzrost liczby ludności nastąpił w pięciu województwach; największy był w woj. mazowieckim, następne województwa to małopolskie oraz pomorskie. Liczba ludności zmniejszyła się w jedenastu województwach. Największy spadek w bezwzględnej liczbie ludności odnotowano w woj. śląskim.

Źródło: GUS

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018